söndag, maj 30, 2010

Ny Generation - Ekmanjugend

Ny generation heter ungdomsorganisationen som inspirerar till kristen mission på skolorna och deras aktiviteter är lika olustiga som muslimska skolmissionärers skulle vara.

Radioprogrammet Kaliber har närstuderat det nya Ekmanjugend. Wiki

Ekmanjugend - Ny Generation får miljoner i bidrag från Staten som garanterar konfessionsfri verksamhet i de allmänna skolorna. För dessa pengar bedriver organisationen missionsaktivitet på dessa skolor.

Eventuellt lagligt men definitivt osmakligt!

Religiös propaganda i allmänna skolor ska bedömas sakligt oavsett vilka religioner det handlar om och vad Ekmanjugend nu gör, är att de öppnar dörrarna för muslimska missionärer.

Ny Generations ledare Joakim Lundqvist är en framstående gestalt inom Livets Ord som allmänt betraktas som en totalitär tankekontrollrörelse med samma destruktiva villkor som islam.

"Skolan ska avspegla samhället", säger Joakim Lundqvist men i Ny Generations eget videomaterial om skolan som ”Världens viktigaste missionsfält”, hävdar han: "Får man höra om Jesus när man är 14, 15, 16, 17, 18 år, då hinner ju Guds ord ligga där och gro mycket längre, än om man för första gången skulle få höra det när man är 50, 60, 70 år. Det är också en fantastisk anledning till att skolorna är så viktiga."

Yttrandefriheten och religionsfriheten krockar här. Alla ska ha rätt att propagera för sin tro, MEN alla har rätt att slippa religiös propaganda på en plats där de måste vara. Sett i det ljuset kan Ny Generations verksamhet bryta mot lagen.

En av kritikerna av Ny Generation, är Per Kornhall som lyckades bryta med Livets Ord och har skrivit en bok om problemen med totalitära kulter.

Hans engagemang ifrågasätts av tidningen Dagen som ställer orealistiskt höga krav på hur man bör beskriva sin frigörelse från en osund religiositet.

lördag, maj 29, 2010

Hemvärnet 70 år - och starkare än någonsin tidigare

Klicka på bilderna så växer de.

Under mitt försök att på torget i Enköping, skapa intresse för världsmiljödagen och Elmopedturnén, träffade jag ett glatt gäng från Hemvärnet och inspirerades till tankar om markförsvaret i Sverige.

Nu när det svenska markförsvaret i stort sett är avvecklat, jämfört med när jag gjorde min militärtjänst 1963, är Hemvärnet vår enda trygghet om den lede fi försöker spränga våra kärnkraftverk i luften eller om de på andra sätt försöker rasera vår lokala fred och frihet.

Hemvärnet grundades i början av andra världskriget, som en lokal första-insatsstyrka ständigt stridsberedd på hemmaplan.

Från början var planen att personer som stod utanför försvarsmaktens plikt, skulle kunna bli frivilliga i Hemvärnet, men nu när värnplikten är ett avslutat kapitel i vår försvarshistoria, har Hemvärnet - Nationella skyddsstyrkorna en helt ny roll och kommer att bestå av försvarsfrivilliga i alla åldrar.

Östra Aros Hemvärnsbataljon
Upplands Insatskompani

Försvarsmakten
Hemvärnet.se
Wiki

Hemvärnsövning i Stockholm

70-årsfirande i:
Jönköping
Visby
Dalarna

Newsmill - En politiskt styrd nyhetssida!

Klicka på bilderna så blir de större.

Att dagstidningarna är fyllda med ryggradslösa, politiskt korrekta och dhimmifierade ynkryggar, har vi nyhetskonsumenter tvingats leva med, men vi kan glädjas över att det finns ljus i mörkret.

Thomas Mattsson på Expressen vaknade efter en chatt med läsarna. Per Gudmundsson och Sanna Rayman på Svenska Dagbladet vaknade tidigt och nu väntar jag otåligt på att Dagens nyheter ska ha någon observant skribent som vågar se verkligheten.


Det finns några fria sociala medier som jag följer via Google reader. Ett av dem är Feminix som har ett inlägg om Fria Tider där Newsmills politiska censur avslöjades. Den inverterade texten i bilden antyder en journalistisk stringens som tillåter kritisk samhällsanalys.

Det är en illusion!

När det kommer till massinvandringen och islam, är Newsmill underkastad den politiska korrekthetens oskrivna lagar "Dhimmifieringen".

Jag håller inte med den censurerade debattören i allt, men politisk censur är en vidrig samhällsparasit som ska utrotas. Länderna som plågades under nazismen och kommunismen, hade en effektiv censur och vi i Sverige är på väg mot samma åsiktsförtryck.

Citat Fria Tider:

"Nu bekräftar Leo Lagercrantz, ansvarig på Newsmill, att man tagit bort artikeln av politiska skäl:

”Publiceringen av artikeln ‘Vurmen för mångkulturen – och sanningen’ är hävd. Texten innehåller svepande och dåligt underbyggda formuleringar om det mångkulturella Sverige. Fakta blandas med vilda spekulationer på ett sätt som knappast kan sägas tillföra debatten något nytt och intressant och av vikt, men däremot underblåsa rasistiska strömningar. Den här typen av artiklar har förstås ett existensberättingande, men det är inget material som ska publiceras på Newsmill. Här ska tonen vara god och texterna väl underbyggda. Därför togs texten bort.”"

Här finns hela artikeln som censurerades.

Likt en enstämmig kör sjunger politiker och media mångkulturens lov. Dock får via aldrig reda på vad som är så bra med mångkulturen. Däremot måste man argumentera sig blå om man råkar ha lite reservationer när det gäller mångkulturens positiva effekt på demokratin, yttrandefriheten och öppenheten.

Professor Robert Putnam, en sann förespråkare för invandring, har forskat på mångkulturens effekter på samhället. Hans resultat visar att mångkulturen för med sig en lång rad negativa konsekvenser, på såväl kort som på lång sikt.

Vurmen hos den svenska makteliten för den tveksamma mångkulturen måste bottna i ett skuldkomplex där ett flertal försvarsmekanismer är aktiva.


På 1950-60-talen hade Sverige en sund invandring av arbetskraft. Tillsammans med folkhemmets kamp för assimilering av nyanlända och värdet av en homogen kultur med sann nationell identitet, blev Sverige det rikaste landet i världen. Samhället var tryggt, stabilt, brottsligheten låg, BNP högt och skatterna låga. Sverige var en attraktiv handelspartner och företagsvärlden blomstrade.

Men vad hände egentligen? Vi har fallit som en sten i välståndsligan, folket jobbar i ihjäl sig och mår dåligt, medan över en miljon människor går sysslolösa. Ungdomarna kommer inte in på arbetsmarknaden; fackens maffialiknande metoder, LAS och andra uteslutande regler och dogmer håller utvecklingen tillbaka. Våldsbrottsligheten är skyhög, våldtäktsligan i Europa toppas av Sverige med råge.

Något hände uppenbarligen i 1970-talets början. 1968 var året då 40-talisterna stod på barrikaderna och skrek ”ner med kapitalismen”. Man efterlyste ”solidaritet med världens folk” (Sverige = alliansfritt!!!), ”ner med USA”, ja i stort sett ”ner med allt”. Åter igen, vi bodde alltså i ett blomstrande välståndsland. Vad ville de egentligen? Man ville ha, inte socialdemokrati, inte ens socialism. Det var Marx som var Gud och Mao hans profet. Man kan verkligen undra hur en generation som så ivrigt proklamerade för öppenhet, medvetenhet och kampfronter, kunde beundra kommunistiska diktaturer.

Nåväl, 40-talisternas högt uppskruvade megafoner skapade det vi idag kallar för ”välfärdsamhället”. Ett system som har givit oss världens största offentliga sektor med världens högsta skatter, utarmande av företagskulturen, där alla måste jobba för att klara av att betala alla skatter och avgifter. Där makten över det egna livet har krympt till en valnöts storlek. När båda föräldrarna jobbar lämnas barnen in på dagis, ett slags förvaringsanstalt i Alva Myrdals anda. Barnen blir vilsna och otrygga över att splittras upp i så många ”uppfostrare”. Svenska barn mår i ett internationellt perspektiv ovanligt psykiskt dåligt. I andra länder varnar man för att ta efter det svenska exemplet.

Den egna ekonomin är otillräcklig och barnfamiljer är därför en stor massa bidragstagare. När inte den egna ekonomin räcker till, tar bidragssystemet vid. Man betalar sålunda först in 60% av all inkomst (kommunal, statlig skatt + arbetsgivarens utgifter för att ha folk anställda), för att sedan begära tillbaka en del av denna. Byråkratin är därför ofantlig, 5-600 myndigheter (inget vet, jag har kollat), kollossen på lerfötterna vet inte vad som är början och vad som är slutet, vad någon av händerna sysslar med.

Och så på detta: invandringen. Från sjuttiotalets början till idag, har Sverige tagit emot bortåt 1,5 miljon nya invånare. De senaste åren har invandringen legat på c:a 100.000, mestadels anhöriginvandrare. Den internationella solidariteten innebar alltså att vi har infört svängdörrar in i landet. Intressant nog så sammanfaller byggandet av bidragssamhället med denna extrema befolkningstillökning. Man kommer ofta från länder i Mellanöstern, majoriteten är muslimer. Asylskälen är ofta mer än tveksamma, man tar sig hit via människosmugglare och betalar bortåt 100.000 kr för en resa hit. Inga fattiglappar således. En frapperande del av dessa människor kommer aldrig in i det svenska samhället. Mindre än 50% går och lär sig svenska på SFI. Man bildar egna enklaver där man lever i stort sett som man alltid har levt, bara lite mer strikt, eftersom man tenderar och bli mer fundamentalist än i hemlandet. I vissa grupper, t ex irakier och somalier är arbetslösheten 70-80%. Lärare på skolorna med mycket invandrarbarn hävdar att dessa inte har den minsta lust att bidra med en fena till det svenska samhället. Istället åtnjuter man frukterna av 40-talisternas idealsamhälle. Media frossar numera i hur ”frustrerade” invandrarna är på det svenska samhället och att man tar ut det hela genom att bränna ner förorterna. Invandrare i både första, andra och tredje generationen är för övrigt kraftigt överrepresenterade i brottsligheten, särskilt då vålds- och sexbrott. Att Sverige har så hög brottslighet nu mot förr är i mycket ett resultat av 40 års import av improduktiva multikulti.

Och det är alltså detta som är det mångkulturella samhället. Det största problem vi har i vårt land. Och ingen får prata om det. Gör man det är man rasist och kan bli av med jobbet.

Robert Putnam har publicerat flera rapporter som pekar på samma sak. Mångkultur medför ett allt tystare, otryggare, instabilare och normupplöst samhälle. I slutändan upphör samhället att kunna upprätthålla fasaden som demokrati. Han pekar på värdet av homogenitet och och en enad nationell identitet som grundvalar för att allt ska fungera.

Men i Sverige ryggar makteliten för sanningen. Jag är säker på att man ligger på kvällen och smygläser Robert Putnam och håller med i varje stavelse. Men här slår försvaret till; oönskade impulser måste omedelbart förpassas till sin mörka bakgård. I det öppna ljuset blir man därför en stark förespråkare för det man innerst inne känner är fel. Detta fenomen kallas reaktionsbildning på psykologspråk.

Och dessutom bär Sverige på gamla försyndelser. Neutralt och alliansfritt stod vi pall för Hitler. Men vad kostade detta? Vi höll tyskarna om ryggen, hade diplomatiska och idrottsliga förbindelser med dem och lät soldaterna passera genom landet för att de lättare skulle kunna anfalla våra grannländer. Grannar som vi för övrigt kastade ut när de kom och bad om vår hjälp. Den svenska solidariteten har uppenbarligen sina brister.

Men med krigsgenerationen, 40-talisterna kom så vår chans att lätta på skuldbördan. Och här står vi nu idag. Med skägget i brevlådan men utan att ha fått ut ändan ur vagnen. Vi är förnekelsens folk och likt alkoholistens envisa försvar för att få dricka, tror vi det gör oss goda att blunda, räkna till tio och prisa välfärdssamhällets lågvattenmärke: mångkulturen.

Maj Grandmo

Psykolog

Maj Grandmo på Facebook

Hans Lindström om yttrandefrihet

fredag, maj 28, 2010

Satir och nidbilder

Klicka på bilden så blir den större.

Tre ideologiska ledare och tre nidbilder.

Bilden längst till höger kommer från vänster (SSU) och de är i sin fulla rätt att visa nidbilder på påven, men det beklämmande med vänsterträskfolket i SSU, är att de inte kan tänka sig visa en nidbild föreställande islams idol Muhammed.

På fråga från Expressen svarar Daniel Suhonen:
"- I Sverige är inte katoliker en utsatt folkgrupp. Men muslimer är en grupp som är utsatta för islamofobi, säger han."

Den dhimmifierade Suhonen har kanske missat verkligheten i de svenska stadsdelar där muslimerna är i majoritet (det har blivit många). Där har rättstryggheten satts ur spel för alla icke-muslimer.

En folkgrupp som tar våldsamt kommando när de får chansen, kan inte betraktas som utsatt.

Fobi är dessutom ett tillstånd av irrationell rädsla för något okänt, vilket gör Suhonens svar typiskt för de förvirrade SSU-mupparna.

Tidningen Dagen har också noterat SSU-stolpskottet, men SvD och DN avvaktar hänsynsfullt.

Fredens religion
En lila djävuls betraktelse
Bonusbild

Bonusbonus:
Påvens Volvo
Påvens nya ceremonibil
Påvens gamla ceremonibil
Gammelbilen från andra sidan

Alliansen har startat spurten och oppositionen halkar i sin röd-gröna sörja
Blocken väger jämnt och tendensen är tydlig. Ju närmare valet vi kommer desto kräsnare blir väljarkåren. Det räcker inte längre med svammel om höjda bidrag och renare miljö eller guld och gröna skogar.

När vi står i det gröna röstningsbåset väger förmågan att leda landet i kris, tyngre än socialistiskt valfläsk.

Den rödgröna sörjan är genomskådad och halvrörens substansbefriade tomma tunnors skramlande lurar få på valdagen.

Vänsterpartiets tokstämpel kommer att vara ett bojsänke för oppositionen på valdagen.

Det står helt klart att V & MP kommer att strida för fri asylinvandring i en eventuell röd-grön regering och med tanke på att arbetsbefriade flyktingar då blir trygghetssystemets största finanspost, bör väljarna bränna all valpropaganda från oppositionen och satsa på den enda sunda alliansen.

Mååna-ligans bittra utfall mot den regering som har skapat Europas starkaste ekonomi, är ett präktigt självmål. Med Mååna som statsminister hade Sverige halkat ned mot Greklands finansiella status.

I stället sjösatte kompetenta ekonomer, när krisen slog till, en långsiktig ekonomisk strategi som redan bär frukt.

Nu krävs det bara att Centerpartiet, de kommande månaderna, börjar visa den ryggrad som bar partiet under 70-talet när kampen mot miljöförstöringen och landsbygdsutarmningen var viktiga inslag i politiken.

Bonusbild


torsdag, maj 27, 2010

Elmopedturné och Världsmiljödagen

Klicka på bilden så blir den större.

Klicka på rubriken och läs om World Environment Day

Torsdag tredje juni kommer elmopedturnén till Enköping och på lördag femte juni firar vi Världsmiljödagen på torget.

Detaljerat program för elmopedturnén och Världsmiljödagen kommer senare.

Föreläsaren och meteorologen
Pär Holmgren är den lysande stjärnan på elmopedhimlen och han startade årets äventyr i Karlstad.

Jag har försökt få Marie-Louise Kristola på Sveriges bästa radioprogram Klotet att uppmärksamma Elmopedturnén och hoppas att hon kommer hit.

Marie-Louise hedrade mig i dag genom att adda mig som sin fyrtioförsta Facebookvän.

Följ Klotetbloggen förresten!

Naturskyddsföreningen organiserar äventyret.

onsdag, maj 26, 2010

Vulkanutbrott och vår beredskapDet ser ut som att vulkanen under Eyjafjalla-glaciären håller på att somna in igen, men det kan mycket väl bara handla om en tupplur.

Även om den nyss dundrande vulkanen på Island, gör ett avbrott i utbrottet, står vulkaner i kö för att få överraska ständigt oförberedda människor som vet att "det händer inte oss".


Några av många kända vulkaner:
Wiki
▼Allt i bloggen om vulkanutbrott▼

Miljöpartiet är de rödgrönas svaga länkSocialdemokraterna saknar politik men de har en djupt rotad ideologi som sitter i alla riktiga sossars ryggmärg.

Tråkigt nog för de flesta socialdemokrater som har ett ärligt uppsåt, leds nu partiet av en skara vilsna gnällspikar utan konstruktiva idéer.

Vänsterpartiet har också en fast ideologi. "Ta av alla som har förmåga och ge till alla som har behov" En strategi som bara en kommunist kan föreställa sig bli verklighet.

Miljöpartiet hade en gång en ideologi, men har numera bara maktambitioner. MP-mupparna sticker dagligen blöta fingrar i luften och drar opportunistiska slutsatser för sitt agerande.

Den vingelpolitiken gör naturligtvis väljarna osäkra och många som i opinionsundersökningarna uppger att de skulle rösta på MP om det vore val i dag, får kalla fötter på valdagen och går till de partier som upplevs som pålitliga.

Tänk dig kära väljare hur det ska se ut om dessa tre partier ska forma en hållbar regeringspolitik!

Tänk dig kalabaliken när de fyras gäng ska skapa samsyn!

Tänk dig sedan hur församlingarna i EU och FN kommer att reagera när Mååna äntrar scenen för att deklarera Sveriges syn på världspolitiken!

Den reaktionen kommer antagligen att få flera än Alliansens ledare att fundera över om Mååna ska få uttala sig utanför Nackagränsen.

Sista spiken i kistan slås i om Mååna bildar regering och utser Lars Ohly till utrikesminister.

Som vanligt sammanfattar NWT-ledaren läget som det verkligen är:

"Ingen lyssnar på rytande möss

De rödgrönas mödosamt hoptotade utrikespolitik har väckt löje redan före den ens fått chansen att genomföras. Att USA skulle bry sig om vad den svenska vänstern tycker om deras kärnvapen- och försvarspolitik är ett rent önsketänkande som bär spår av gammalt storhetsvansinne."

Så här tänker sig kanske Mååna, Lars, Peter och Maria händelseutvecklingen efter Måånas tal i FN:


"NWT:s ledarredaktion kan idag avslöja att en stor kris i går utspelade sig i Washington DC. Och att incidenten var direkt kopplad till svensk inrikespolitik. Efter en artikel i en svensk morgontidning rörande en hittills förbisedd passus i de tre vänsterpartiernas uppgörelse om utrikespolitiken gick nämligen larmet över Atlanten: de rödgröna kommer vid en valseger inte bara att kräva att USA avvecklar alla sina kärnvapen utan också stänger alla militärbaser utanför landets gränser. När informationen om detta nådde USA väcktes presidenten och fördes i ilfart av Secret Serviceagenter till en säkerhetsbunker under Vita Huset för krissamtal med bland andra vicepresident Biden och utrikesminister Clinton..."

Läs hela ledaren, den är lysande!

tisdag, maj 25, 2010

Lars Vilks får upprättelse


Kanske var muslimernas aktion mot Lars Vilks på Uppsala Universitet, droppen som sakta får bägaren att rinna över och nu får han en möjlighet att avsluta den föreläsning som en brutal muslimpöbel avbröt.

"Våld och hot ska inte tysta människor på universitet eller på andra håll i samhället", skriver studierektor Rysiek Sliwinski i ett pressmeddelande."

Det är rent bedrövligt att en föreläsning i Uppsala Universitet, måste hållas under omständigheter som förhindrar attacker från personer som inte delar vår syn på den grundlagsskyddade rätten att fritt tycka, tala och trycka.

Människor som kommer till Sverige för att få skydd mot våld och förtryck borde lämna våldskulturen och anpassa sig till våra rättigheter. Trivs de inte med vår fria kultur, kanske de har flyttat till fel land.

Sydsvenskan

UNT
Sveriges Radio
Lyssna

Sara Svensson - Barnflickan i Knutby snart fri

Klicka på dagboksanteckningen som visar hur drottning Tirsa har smetat ut Sara Svensson till en blöt fläck så att framtiden är tom.


I Kloakbladet står det att Sara Svensson bereds för sin frihet, men att det kan bli en lång process på grund av den förödande hjärntvätt som drottning Tirsa och hennes kumpaner utsatte Sara för. Expressen fyller på. - och fyller på - Mera AB. Även SvD uppmärksammar händelsen.

Artikelcitat AB:
"– Det handlar fortfarande om tvångsvård förknippad med ett antal villkor, exempelvis att personen sköter sitt arbete, studerar enligt uppgjord plan, att man tar eventuella mediciner och att man inte umgås i tidigare olämpliga nätverk."
Saras enda chans till återanpassning är att ulvarna från Knutbysekten hålls på avstånd, men till det kommer att krävas bevakning.

Tidningen Dagen har en sektvänlig vinkling på sin rapportering:
"Sara Svensson, barnflickan som mördade en person och allvarligt skadade en annan i Knutby för sex år sedan, får i dag tillgång till en egen lägenhet."
Skribenten bortser från att Saras vilja att döda för att få Guds nåd, var ett resultat av en brutal hjärntvätt från sektledningen när Sara manipulerades in i en mardröm där det var Guds vilja att Alexandra Fossmo och Daniel Linde skulle dö.

Tukten som förvred verkligheten, stod ledarna för tillsammans och Åsa Waldau var, enligt egna uttalanden, den som var tongivande i församlingen.

Detta bortser skribenten från för att skona dem som bär det huvudsakliga ansvaret för skotten i Knutby.

▼Allt i bloggen om knutbysekten▼

Towel Day 2010 - (42)Klicka på bilderna så blir de tydligare. Och här kommer några till:

På gymmet
I omklädningsrummet
Hemma igen

Det regnar och är alldeles för kallt för en ordinär Towel-Day-manifestation och tröjan som har använts varje tjugofemte maj i sju år, kommer i år att bäras under en varm jacka.

Handduken kommer väl till pass när regnvattnet ska torkas av ansiktet.

Det finns antagligen några som behöver en bakgrund till dagens firande och här kommer en del.

Vi börjar med att besöka upphovsmannens hemsida som lever trots att Douglas Noel Adams (DNA) lider av permanent existensbrist.

Eftersom talet 42 är en viktig komponent, gör vi en rundvandring bland talets olika aspekter.

En granskning som studerar omständigheterna kring historien om Liftarens Guide till Galaxen (h2g2).

Klarläggande från DNA: "It was later pointed out by readers that 6 × 9 = 42 if the calculations are performed in base 13, not base 10. Douglas Adams later averred that he was not aware of this at the time, and repeatedly dismisses this as an irrelevant concoction, saying that "nobody writes jokes in base 13 [...] I may be a pretty sad person, but I don't make jokes in base 13."

Kort sammanfattning av världens enda trilogi i fem delar:

"Det börjar med en torsdag.

En flicka sitter på ett café i Rickmansworth och kommer på vad som hela tiden har gått snett med Jorden. Planeten skulle kunna bli ett trevligt ställe att bo på, denna gång utan att behöva spika upp någon på ett träd (Jesus, alltså). Men historien handlar inte om henne, utan om en bok. En bok som är både billigare och bättre än Encyklopedia Galactica, och med TA DET LUGNT skrivna i stora, vänliga bokstäver på omslaget. Liftarens Guide till Galaxen.

Den ser ut som en lite större miniräknare, en skärm som är ca 10x10 cm stor, och den har ett hundratal små, platta tangenter. Den hade publicerats i micro-sub-mesonkomponent, för hade den blivit tryckt i vanlig bokform skulle en interstellär liftare behövt flera otympliga byggnader att bära omkring den i.

Det börjar med ett fyrkantigt, fult tegelhus på landsbygden. I det bor Arthur Dent. Han hade bott där i ca tre år, sedan han flyttat från London. Arthur är omkring 30 år, lång, mörk och aldrig tillfreds med sig själv. Han arbetar på den lokala radiostationen, och inte i reklambranschen som alla andra.

Denna speciella torsdagmorgon vill Mr. L. Prosser riva Arthurs hus och bygga en motorled istället. Mr. L. Prosser är en kolbaserad, tvåbent livsform i 40-årsåldern, fet, pussig och i kommunal tjänst. Han är även ättling i rakt nedstigande led till Ginghis Kahn, fast det syns inte. Han har för övrigt en viss förkärlek för små pälsmössor. I protest mot att huset ska rivas lägger sig Arthur ned i gyttjan, i morgonrock, framför de gula bulldozrarna.

Det är då Ford Prefect dyker upp. Ford kommer inte alls från Guildford, som han brukar hävda, utaan från en planet i närheten av Betelgeuse. Han hade kommit till Jorden 15 år tidigare, som faktasamlare åt Guiden. Nu låtsas han vara en arbetslös skådespelare istället, och försöker smälta in i jordsamhället. Han är inte uppseendeväckande lång, ser bra ut (men inte för bra), och han har stripigt, rödblont, tillbakakammat hår. Ansiktshuden tycks strama bakåt, han blinkar inte tillräckligt ofta, leendet är en aning för brett, han är underlig i allmänhet med en del udda vanor.

Efter att ha dragit med Arthur till Hästen och Stallknekten (den lokala puben), utplånas Jorden av de illasinnade vogonerna. Vogonerna är gröna och åker i gula rymdskepp, som ser koagulerade och inte konstruerade ut. Vogonkaptenen Prostetnic Vogon Jeltz är ingen vacker syn - ens för andra vogoner. En starkt böjd näsa sticker ut en bra bit framför en grisaktig panna, och han är grön. När vogonerna för första gången kravlat sig upp ur de trögflytande vogsfäriska haven, var det som om evolutionens krafter bara hade gett upp och vänt sig bort i avsky. Vogonerna kunde klara sig utan det naturen hade nekat dem, ända tlls de själva hade kunnat bättra på de värsta anatomiska olägenheterna med kirurgi. På något sätt lärde de sig hur man reser i rymden och gjorde sina vogonpengar till galaktisk hårdvaluta. Vogonerna har anställt dentrasser som kökspersonal på långdistansskeppen. Dentrasserna är bråkiga matvrak som hatar vogoner, men älskar deras pengar, och den enda vogon de vill se är en retad vogon. Det var dentrasserna som plockade upp Ford och Arthur innan Jorden sprängdes, bara för att det skulle reta vogonerna, så klart. Guiden varnar: Tillåt under inga förhållanden en vogon att läsa poesi för dig. Ändå är vogonpoesi bara den tredje värsta i hela Universum...

Givetvis får både Arthur och Ford en dos av den innan de slängs ut i rymden, och blir upphämtade av Hjärtat av Guld. Hjärtat av Guld är ett rymdskepp som ser ut som en vit sportsko, och som drivs av den Oändliga Osannolikhetsdriften.

Ombord på skeppet finns Jordkvinnan Tricia Trillian MacMillan och galaxens president Zaphod Beeblebrox. Trillian är slank, mörk, humanoid, och har långt, lockigt hår, fyllig mun, en intressant knopp till näsa och löjligt bruna ögon. När vi först får höra talas om henne är hon klädd i en lång, böljande sidenklänning med en röd huvudduk knutet på ett speciellt sätt. Hon ser kort sagt arabisk ut. Zaphod är Fords halvkusin från Betelgeuse 5. Han beskrivs som en äventyrare, f.d. hippie, vällusting (kriminell? - mycket troligt), manisk linslus och fullkomligt väck. Jopp-Hej-Di, den trippelbröstade horan på Eroticon 6, beskrev honom en gång som en Explosion (eg. the best bang since the Big One), och hans hjärnvårdsspecialst Gag Halfrunt hävdar att han är en heftik snuppe. Store Z har för sjunde gången blivit vald till Den Sämst Klädda Tänkande Varelsen I Det Kända Universum. Han är i stort sett humanoid, bortsett från det extra huvudet och den tredje armen, han har ljust, rufsigt hår, blå ögon och är ständigt orakad. Han stjäl Hjärtat av Guld på sin 200:e födelsedag. Ombord på detta märkliga skepp finns även skeppsdatorn Eddie, en glad försäljaraktig typ, och den manodepressiva roboten Marvin.

Marvin hatar alla dumma humanoider och alla andra livsformer också, för den delen. Han är resultatet av Sirius Cybernetics Corporations RMP-Special-projekt (RMP = Riktiga Människo-Personligheter). Marvin är en prototyp. Han klagar serien igenom på att han har hemska smärtor i dioderna på vänster sida, och att ingen lyssnar på honom och byter ut dem. Marvin är en silvrig plåtgubbe med röda, triangulära ögon. Tillsammans är de på väg till Hästhuvudnebulosan för att leta efter den legendariska planeten Magrathea. Efter att nästan blivit nedskjutna av ett fem miljoner år gammalt försvarssystem, landar de på planeten.

Arthur träffar på Slartibartfast när resten av gänget går på upptäcktsfärd inne i Magrathea. Slartibartfast är en gammal planetarkitekt med förkärlek för fjordar. Han fick pris för Norge, för övrigt. Slartibartfast visar en Sens-O-Tape-inspelning (en slags film), där vi får reda på att svaret till den Stora Frågan om Livet, Universum och Allting är 42. Det tog bara 7,5 miljoner år för Djupa Tanken - den näst bästa datorn i universums historia - att lura ut det. Vi har bara aldrig känt till den rätta frågan. Djupa Tanken kan inte räkna ut Frågan, så han designar den bästa datorn i hela universums historia: Jorden. Jorden byggs på Magrathea, som en gång var rikt p.g.a. en lukrativ planetbyggarindustri, men Jorden förstörs fem minuter innan den tänkt färdigt. Två vita möss (som Trillian haft med sig hemifrån) visar sig från sin rätta sida och vill ha Arthurs hjärna, som kan innehålla Frågan. Sällskapet flyr tillbaka till Hjärtat av Guld, och bestämmer sig för att åka till Milliways - Restaurangen vid Slutet av Universum - men resan är lång...

Ständigt dessa muslimer


Inte en dag utan att dagstidningar och politiker visar upp enfaldig underkastelse för Sveriges nya statsomhuldade vidskepelse islam.

De flesta av landets journalister och nästan alla politiker har redan rättat in sig i PK-ledet och följer slaviskt påbuden från de politiska ledarna:

Allt sakligt underlag för kritik mot islam ska mörkläggas!

Det finns dock undantag.

Peter Melin, den hädangångne chefredaktören för Sydsvenskan, var ett lysande undantag och muslimerna jublade när han avled av hjärtbesvär bara några timmar efter att ha blivit verbalt hårt attackerad i en intervju med P1-morgon.

Från muslimforumet Sindbad: Sidan ett - Sidan två - Sidan tre

Det finns flera goda exempel bland dagstidningsjournalisterna och jag lyfter gärna fram Thomas Mattsson Expressen, Ulf Johansson Nerikes Allehanda. Per Gudmundsson och Sanna Rayman Svenska Dagbladet och ytterligare ett tiotal modiga journalister som i PK-Sverige, vågar prioritera yttrandefriheten före ideologisk underkastelse.

I Årjäng förbjuds skoleleverna att fira skolavslutningen som de alltid har gjort för att inte muslimerna ska bli kränkta.

Fästingarna breder ut sig från söder till norr medan skoldhimmifieringen breder ut sig från norr till söder.

I socialistdominerade norrlandskommuner har kyrkoförbudet gällt länge och nu ansluter sig den första värmlandskommunen.

♥♦♣♠

Minns ni killen i vita skjortan som muslimerna slog och spottade på i videon från Lars Vilks försök till föreläsning i Uppsala Universitet?

Videon -- Allt i bloggen om Vilks-kalabaliken

Här berättar han själv om sina reflektioner efteråt.

Jämför tonläget med den skränande och hotande pöbel som mobiliseras varje gång islam kritiseras!

Handlar det om bönereglementets ständiga påminnelser om att muslimer i allt måste följa Muhammeds levnadsregler? Är det därför de blir skogstokiga för att någon tecknar en rondellhund och kallar den Muhammed?

Bruksanvisning för muslimsk bön
Bönens villkor
Hela bönehandboken

Fredens religion
En lila djävul om muslimer

måndag, maj 24, 2010

Towel Day 2010 i morgon tisdag
Klicka på den nedre bilden där Towel-Day-tröjans fram- och baksida kan begrundas.

Här finns alla blogginlägg som handlar om h2g2 och 42 och i morgon kommer en uttömmande betraktelse med avslöjanden om varför den tjugofemte maj är en speciell dag.

söndag, maj 23, 2010

Humor och vidskeplighet

Varför tror inte de vidskepliga på att deras gudar har humor?

En allsmäktig gud som bryr sig om varje människas handel och vandel, bör antingen vara helt galen eller utrustad med gränslös humor, men med till visshet gränsande sannolikhet är han bara ett fantasifoster som har fått alldeles för stor betydelse.

Det är inte bara i Sverige som debatten förs om Gud som ett humorobjekt. I Sydafrika försökte de lättkränkta stoppa nedanstående teckning.


Flera teckningar från Zapiro

Ännu mera
På sidan Reverend Fun finns tusentals teckningar med satir om de kristnas gud och hans profeter. Upphovsmännen har aldrig hotats av en rasande och skränande kristen pöbel.

När bocken blev trädgårdsmästare

Klicka på bilden så blir den tydligare.

Damerna som anordnade Tjejkonferensen 2003, anade knappast att de bjöd in bocken att vara trädgårdsmästare, men de var inte ensamma om att bli blåsta av en av många socialdemokratiska utnämningar inom polisväsendet.

Den socialdemokratiska aristokratin gjorde sitt bästa för att besätta alla viktiga juridiska befattningar med trogna mörkläggare och resultatet blev en katastrof. Mörkläggare är aldrig pålitliga!

Nu när Mååna med stadig hand lotsar socialdemokratin ut ur den möjliga positionen som statsbärande parti, kanske det är dags att granska Thomas Bodström och hans anhang, Vad ställde de till med under sin departementstid?

Flashback finns mängder med information som aldrig syns i tidningarna. Där skriver journalister och poliser som inte vågar yttra sig i tjänsten.

The Göran Lindberg story
Bakgrund

▼Klicka på Kapten Klänning▼ där finns allt i bloggen om bocken

Moské på Ground Zero, låter som ett makabert skämtEnligt tidningen Dagen, ska kanske en helgedom för muslimer byggas på platsen där muslimska extremister rev World Trade Centers tvillingtorn.

"Muslimcentret är ett samarbete mellan The Cordoba Initiative och American Society for Muslim Advancement, ASMA. Bägge säger sig vilja bygga broar mellan västvärlden och den muslimska världen."

Projektet kommer sannolikt aldrig att hamna på byggnadskontorets agenda, men det är häpnadsväckande naivt att ens väcka förslaget.

Det är som att föreslå ett monument över George Walker Bush på stora torget i Kabul.  Lyssna på Pat Condell!

Bland kritikerna finns Debra Burlingame vars bror tillhörde de knappt 3 000 som dödades vid angreppet 2001. Burlingame är en av grundarna av intressegruppen "9/11-Families for a Safer America".

CNN
SIOA
Fria Tider

Är jag en islamofob om jag hävdar att förslaget om en moské på Ground Zero, är ett hån mot minnet av de tretusen mördade i attacken 9/11 - 2001 som genomfördes av muslimer?

PingstPingsthelgen var i min barndom en manifestation av sommarens ankomst och konfirmation av den kristna tron, vilket vi inte förstod då när konfirmationsfesten och presenterna hägrade.

På senare tid har pingst kommit att symbolisera extatisk religiositet med många vidriga avarter. De apostoliska rörelserna bygger på vidskeplighet och gruppsykos under ledning av karismatiska charlataner.

De värsta av dem som har avslöjats för allmänheten, finns naturligtvis i Knutby FFS som till och med uteslöts ur Pingströrelsen.

Pingströrelsen är inte bara hojtande pajaser utan djupt troende stillsamma pastorer som Tomas Sjödin och många andra goda andliga ledare som känner mera hemkänsla i frikyrkomiljön än hos Svenska Kyrkan.

En pingstpastors pingstdeklaration.

Svenska Kyrkan om pingsten
Wiki
SvD om hänryckning och tungomålstalande.
Tusentals firade pingst så här.

Oljekatastrofen i USA

Klicka på bilden och betrakta rent vatten som Sofia fotograferade i går kväll. Klicka på rubriken om du vill veta mera om havet.
Vetenskapsradions söndagssändning klockan åtta på morgonen, är alltid en källa till tidiga tankar om vad som sig i världen tilldragit haver.

Ända sedan oljeborrplattformen utanför Lousiana havererade, har tanken då och då dykt upp om att detta är ett utsläpp av en naturprodukt.

Den olja som nu strömmar ut i vattnet, är en produkt av årmiljoners växtnedbrytning. Den har inte på något sätt manipulerats av människan och naturen borde därför vara kapabel att ta hand om utsläppet.

Det blir naturligtvis ett stort lidande för alla djur som lever i och nära vattnet och människor som har sin näringsverksamhet beroende av rent vatten, men naturen kan återställa balansen även om det tar tid.

Människan har åsamkat havet mycket allvarligare skador och som Olof Lindén, professor i marin miljövård vid World Maritime University i Malmö, säger så är övergödning och rovfiske ett större problem. Ett annat exempel härrör också från olja, men där mänsklig manipulering har gjort produkten svårnedbrytbar.

Havet är fullt av små små plastpartiklar som driver omkring och hamnar i den vattenlevande faunan och floran på ett sätt som är förödande

Lyssna

Bisfenol är larmordet för dagen eftersom ämnet finns i nappflaskor och kan fällas ut i barnvällingen.

Bisfenol kan också drabba oss när vi äter fisk som har fått i sig av havets plastsopor. Artikel är nästan ett år gammal och borde ha skapat domedagsstämning, men eftersom problemet inte kan åtgärdas så sopar vi det under mattan. Där syns det inte.

Farliga ämnen som kommer från fordonstrafikens vägslitage, utgör ett hot mot vår hälsa när de orenade hamnar i Östersjön och Västerhavet.

Länkar till information om havens sopberg.

Översatt artikel från BBC
National Geographic
Greenpeace

Varsågod och skölj!

lördag, maj 22, 2010

Mona Sahlin som statsminister är ett hot mot Sveriges anseende i omvärldenDen enda socialdemokrat som skulle kunna fungera internationellt som Sveriges Statsminister, är Margot Wallström, men henne har Mååna-ligan effektivt stoppat genom att supporta hennes internationella karriär.

Enköpingsposten har oftast intressanta ledarartiklar och gårdagens hade rubriken "Omöjligheternas Mona Sahlin".

"Går det att föreställa sig Mona Sahlin i samma rum som Barack Obama? Eller Nicolas Sarkozy och Angela Merkel?"

Inte utan att det blir politisk parodi.

"Även om den rödgröna politiken som helhet är orealistisk så är frågan om inte den egna trovärdigheten ändå främst står och faller med partiledaren själv."

Mååna är med sin politiska historia dömd till att aldrig kunna tas på allvar annat än som ett hot mot den ekonomiska stabiliteten.

"Men representation handlar så klart inte bara om kläder och yta. Och definitivt inte om kön. Utan om hur man för sig, talar och är. Det handlar om språkfärdigheter och integritet liksom förmågan att skapa varaktiga relationer med andra länders politiska företrädare. I grund och botten baseras mycket av det här på känsla. Och som svensk statsminister ute i världen känns Mona Sahlin mer och mer som en omöjlighet i sammanhanget.!

Mååna är reservernas reserv och hade aldrig blivit partiledare om det hade funnits ett alternativ. Sahlinismen kan bli socialdemokraternas värsta mardröm när väljarkåren börjar granska substansen i pladdret.

Vi kan inte ha reservernas reserv som statsminister!

The Mååna story
Variant av the Mååna story
Mååna och grodorna
SvD
Fokus

Maria Wetterstrand - En politisk broilerHalvröret och den politiska broilern Wetterstrand granskad av Göran Skytte.

"Maria Wetterstrands officiella CV på Miljöpartiets hemsida är intressant läsning. Hon gick direkt från skolbänken till politiken. Vid 23 års ålder blev hon språkrör för Grön Ungdom, sedan kanslisekreterare på MP:s riksdagskansli, ledamot i kommunfullmäktige i Göteborg, språkrör för partiet."

Trots den bleka bakgrunden, har halvröret blivit en symbol för erfarenhet och pålitlighet. Tio procent av väljarkåren har gått på pladdret som framförs med en trevlig och övertalande röst.

"När Maria Wetterstrand – med noll erfarenhet av företagande och entreprenörskap – står i talarstolen och förkunnar att landet ska få fler entreprenörer genom ledighet och trygg återgång till gammal anställning, då förstår jag verkligen hur allvarligt det kan bli om hon får ta över."

Jag har länge försökt föra ut budskapet om Wetterstrands politiska bluff och det känns tryggt att åtminstone en skribent har genomskådat halvröret som skramlar mest i svensk politik.

Förhoppningsvis blir MP (mupp- och miljöpartiet) offentligt avklätt i god tid före valet.