fredag, februari 27, 2009

Extra nyhetssvep med tokigheter och bloggkollScanias motorer ska bli bränslesnålare med friktionsreducerade behandling. Jag kunde för drygt 20 år sedan, disponera en friktionstestutrustning och fick smörjmedelsprover från alla ledande smörjmedelstillverkare. Dessa jämförde jag med vanliga motoroljor som jag köpte på bensinstationerna samt med olika kombinationer. Det absolut bästa resultatet fick jag med Mobil 1 helsyntetolja kombinerad med Slick 50.

Det sämsta smörjmedlet var tveklöst motorolja från Fina.

Finas usla olja blandad med Slick 50 var dock bättre än enbart Mobil 1, men det ska man inte dra för stora växlar på eftersom jag gjorde korttidsprover.

Då hade jag just fått min nya Volvo 745 Turbo Intercooler levererad utan katalysator och med turbotryckspärren avlägsnad, vilket gjorde den hyfsat snabb. Ut med motoroljan och i med Mobil 1 + Slick 50 och jag tyckte faktiskt att den blev ännu snabbare, men det är svårt att säga eftersom det var farligt att testa toppfarten. Däremot minns jag inte att bränsleförbruktningen sjönk och det tror jag berodde på att motortemperaturen blev lägre på grund av den låga friktionen.

Scanias "nyhet" är alltså drygt 20 år gammal.

Nästa "nyhet" är att alla moderna bantningskurer är bluff vilket jag alltid har hävdat.

Det finns bara en effektiv bantningskur och det är att låta kroppen göra av med mera energi än vad kroppen tillförs genom maten. Busenkelt!

Natten lördagen 28/3 blir det mörkt i stora delar av Jordens vanligtvis välupplysta tätbebyggelser.

Världsnaturfonden har initerat kampanjen ”Earth Hour” som startar kl 20.30 den 28 mars.

"Hittills har över 540 städer i 75 länder anmält sig till klimatmanifestation.Och i Sverige har i skrivande 46 kommuner, 127 företag och tusentals privatpersoner anmält sig."

Det ska bli intressant att se sattellitbilder dagen efter.

Klicka på rubriken och läs de viktigaste nyheterna!

Läs Bloggen Sektinfo om du är nyfiken på senaste nytt om mupparna på Gränsta-Kullen i Knutby

Åsså Mååna då va:

Hur många gånger kan man säga "va" på en och en halv minut? Unga Mååna har nog rekordet

torsdag, februari 26, 2009

Varför dog Heléne Fossmo i Knutby?

Bilden är hämtad ur Newsmill-artikeln

Var Heléne Fossmos död ett mord?

Sannolikt var det så och anledningen var antagligen att hon inte passade in i den kvasireligiösa miljö som formades runt Kristi Brud - Drottning Tirsa.

Läs denna artikel och döm själv!
Läs hela utredningen som Ulf Jonasson har lagt fram här.

Innan Ulf Jonasson presenterade sina teorier i den nedre länken, talade jag med honom på telefon och imponerades av hans skärpa och förmåga att uttrycka sig begripligt med tanke på ämnets komplexitet.

Klicka på rubriken och läs alla inlägg om Knutby.

Global intifada - det nya hotet mot säkerheten?Global intifada kallar sig de svinpälsar som på lyktstolpar sätter upp enkla instruktioner för hur du kan tillverka tidsinställda bomber.

SÄPO misstänker att några ur det nätverk som skapas omkring dessa samhällsomstörtare, är skyldiga till de våldsamma mordbränder som har drabbat Södertälje.

"Länsvakthavande polisbefälet Lennart Sjöstrand betraktar brandvågen som attentatsliknande och ser mycket allvarligt på händelserna. Till TT säger han: – Det är ju värden för många, många miljoner som har gått upp i rök. Mellan 75 och 100 brandmän från hela Stockholms län, delar av Uppsala län samt Nyköping bekämpade bränderna, främst genom att försöka hindra dem från att sprida sig."

Ordet intifada verkar ha en magisk klang för terrorist-wanna-bees. Nu har de och gatans parlament funnit varandra. Slöddret som varje gång vänsterungdomar demonstrerar mot Sverigedemokraterna, samlas och startar stenkastarkampanjer, har trappat upp kampen mot det civiliserade samhället.

I Stockholm, Malmö och Göteborg samlas sedan länge, våldsfixerade slynglar varje gång det blir en demonstration där den politiska vänstern står mot borgerligheten. Numera har de tagit till sig de radikala islamistynglen eftersom det finns starka gemensamma intressen trots att islamisterna är hysteriskt religiösa och anarkisterna förnekar religion.

Där finns en motsättning som borde leda till splittring rätt snart.

Klicka på rubriken och läs Ordfronts recension av boken Gatans Parlament.

onsdag, februari 25, 2009

Centerpartiet och energin

Klicka på bilden så blir texten större

Som alla vet, har regeringsalliansen presenterat en långsiktig energiuppgörelse som medger ersättningsinstallationer av nya kärnkraftverk.

Eftersom uppgörelsen även innehåller långtgående åtaganden om vindkraft och andra former av energiomvandling som inte utnyttjar annan energi än den som vi får direkt från solen, -vindarna och havsvågorna, ska jag här publicera utdrag tagna ur tidningen C.

Jag tycker om det Andreas skriver men saknar visoner om vågkraften och den direkta solenegiomvandlingen som beskrivs här och här samt här.

Jag tycker fortfarande väldigt illa om skräntärnan Maud, men jag ser att min brorsdotterson Magnus är väldigt aktiv och orädd som CUF-ordförande.

Hoppas bara att han inte tar för mycket intryck av Stureplanscenterns kvasiliberala omvärldsanalys. Hoppas också att han tänker på den underbara landsbygd som han har växt upp i. Människorna som bor där måste ha jobb!

Göran Sidén och Jonny Hylander, Högskolan i Halmstad, förklarar i denna debattartikel varför kärnkraftssatsningen är onödig - och hur Sverige ska satsa på vattenkraft, vindkraft, bioenergi för att långsiktigt klara energiförsörjning.

SvD om riskerna med kärnkraften.

Själv är jag en obotlig centerextremist.

Ur tidningen C:

Satsningen innebär att Sverige går längre än något annat europeiskt land.

Branschorganisationen Svensk Vindenergi menar att 10 000 nya arbetstillfällen kommer att kunna skapas inom vindkraftssektorn.

Överenskommelsen innebär att avvecklingslagen för kärnkraft avskaffas och att nybyggnadsförbudet hävs. Regeringen öppnar alltså upp för att maximalt tio nya reaktorer kan ersätta de gamla på befintliga platser.

Innebär det att Centerpartiet har svängt i kärnkraftsfrågan? - Nej, vi har inte ändrat den grundläggande inställningen till kärnkraften, säger miljöminister Andreas Carlgren. Som centerpartist är jag precis lika skeptisk som tidigare, men vi har kärnkraft, jag har levt
med den under lång tid och kan fortsätta göra det. Jag vill koncentrera mig på vad vi kan få i stället, med en kraftig ökning av det förnybara och därmed minskat beroende av kärnkraften.
Han betonar att överenskommelsen inte handlar om att reaktorer nu ska ersättas, eller att skattemedel ska användas till kärnkraften. Så det innebär inte att det kommer att bli uranbrytning nu?

- Nej, det finns inget i överenskommelsen som öppnar upp för att bryta uran. Det kommunala vetot* gäller fortfarande, säger Andreas Carlgren. - Det vi säger till kommersiella aktörer är att om de vill ersätta nuvarande reaktorer med nya så är det ok, men kom inte och be oss om pengar, säger Andreas Carlgren.

Det kommer alltså inte att ges några statliga subventioner till kärnkraften. Tanken är tvärtom att kärnkraften ska hanteras på marknadens villkor, vilket innebär att privata aktörer själva kommer att få bära kostnaderna. Kraven på reaktorägarna kommer också att öka. Till exempel kommer de att få ta ansvar för ett mer än dubbelt så stort försäkringsbelopp som idag. - Vi ska dessutom utreda genomförandet av ett obegränsat skadeståndsbelopp för kärnkraftbolagen.

I dagens atomansvarslag har kärnkraftsbolagen skadeståndsansvar vid en kärnkraftsolycka upp till ett visst belopp.

Enligt ett internationellt protokoll, som Sverige har skrivit under, ska kärnkraftsföretagen
ha försäkringstäckning upp till 1200 miljoner euro. Detta är dock inte infört i svensk lag. Det har tidigare gjorts en utredning där det föreslagits att kärnkraftsbolagen ska ha ett obegränsat
skadeståndsansvar. Som en del av energiöverenskommelsen kommer nu detta att utredas mer i detalj.

Effekten av regeringens politik är att den stora produktionsökningen av energi kommer att ske via vindkraften – inte kärnkraften. - Genom överenskommelsen skapar vi långsiktigt goda förutsättningar för industrier och företag som är beroende av el för sin överlevnad, säger Andreas Carlgren.

Han menar att elförsörjningen i Sverige nu tryggas, och att beroendet av el från andra länder minskar, i ett läge där energi blivit ett säkerhetspolitiskt instrument. Till 2015 ska energiproduktionen från vindkraft motsvara en kapacitet på 10 terawattimmar per år, vilket ska jämföras med dagens cirka två terawattimmar. Regeringens ambitiösa mål om att hälften
av energin ska vara förnyelsebar till år 2020 och tiodubbla utbyggnaden av vindkraft, kräver en enklare tillståndsgivning.

Nu tar vi bort stoppklossarna i handläggningen, främst genom att slopa den så kallade dubbelprövningen, säger Andreas Carlgren.

Det innebär att mindre vindkraftverk endast kommer att omfattas av Plan- och Bygglagen, och att större vindkraftsparker regleras genom Miljöbalken. De nuvarande reglerna säger att alla anläggningar, oavsett storlek, ska omfattas av båda juridiska ramverken, vilket skapat
en tröghet i systemet. - Nu snabbar vi på beslutsgången betydligt, men med samma rättssäkerhet.

Det blir inte mer rättssäkert för att samma beslut prövas enligt olika lagstiftningar.

Grannar och sakägare kan fortfarande påverka processen och även överklaga beslut. Kommunerna ska också ges möjlighet till medbestämmande för större vindkraftverk eller vindkraftparker. Men till skillnad från dagens regler kommer det inte att vara möjligt att överklaga flera olika beslut, som tas vid olika tidpunkter i processen, vilket försenar projekten. Han menar att vindkraften fram till nu byggts ut i snigelfart i Sverige, och han
tror att hela medvetandet om klimat- och miljöfrågan har gjort att det har blivit en
annan förståelse för vindkraften. Reaktionerna från Svenskt Näringsliv har också varit mycket positiva (se sida 12) - Svenska folket vill ha en långsiktighet i energipolitiken, säger Andreas Carlgren. Och energimarknadens aktörer behöver också ha långsiktiga beslut för att kunna investera. Därför pågår just nu samtal med oppositionen för att diskutera en långsiktig
energiuppgörelse.

Hur stor del av energiproduktionen kommer vindkraften att stå för, till exempel om tio år?

- Vi underlättar med de gröna elcertifikaten, förenklad prövning och planeringsstöd. Men det är upp till dem som bygger vindkraft att se vad som är lönsamt. Utvecklingen har gått väldigt fort. Förra året ökade vindkraftproduktionen i Sverige med drygt 40 procent.

* Kommunalt veto innebär att kommunerna har rätt att säga nej till uranbrytning inom den egna kommunen.

Nyhetssvepet med bloggkoll

Håcken fasiken är Daniel Westling?

Är han världens frälsare? Är han den inkarnerade Jesus Josefsson?

Tidningarna, radion och teveapparaten fylls av pseudonyheten att Westling och kronprinsessan har offentligjort vad som under minst fem år har sysselsatt snask- och kändispressens hyenor.

Jag har varit ganska ointresserad av kungahuset och bara raljerat med kungens totala brist på verklighetsnärvaro. Sibylla, nej visst ja, Silvia ska det vara, har bott i Sverige i över 30 år. Hon har umgåtts med bildade och välutbildade människor under alla dessa år och låter ändå som en flykting från Irak gör efter sex månaders SFI-studier.

Tjabo och hans språkhandikappade Silvia gifte sig på min namnsdag. Upprepa inte den bravaden Vickan!

Nu blev jag republikan tror jag, -alldeles nyss.

Piraträttegången fortsätter och kostar mera pengar än vad författarna och skivbolagen har förlorat på alla nedladdningar.

Diskussionerna om Saabs framtid harvar vidare trots att det bara finns en enda lösning enligt min ringa mening. Låt de duktiga saabteknikerna bygga vindkraftverk och låt Saab-bilarna bli historia. Under mer än 40 år har jag då och då, av obekväma omständigheter, tvingats ratta nästan samtliga Saab-modeller och varje gång kunnat konstatera att Saab gör väldigt obekväma bilar. En gång körde jag en ny Saab 9-5 2,3 turbo medan min bil reparerades. Det blev fem veckors svärande över dålig sikt, dålig väghållning och dåliga stolar.

Åtskilliga gånger har världens ekonomier gungat till när galna kreditfinansiärer har blåst upp investeringsbubblorna över hållfasthetsgränsen.

Varje gång har det funnits kloka människor som har varnat i god tid för att krediterna måste säkras i realvärden.

Den här gången gick utvecklingen fortare och djupare på grund av bonusparasiternas egenintresse.

Lär vi oss något denna gång?

I den politiska korrekthetens megafon DN, är det som vanligt bara Ernie som ger mervärde.

Enköpingsposten är som alltid mediesfärens ymnighetsbägare och i dag lär vi oss att borsta tänderna samt att välja rätt belysning.

Från Grönköping meddelas att det mesta är gott samt att det som inte är så gott, ändå måste uthärdas.

I bloggvärlden regerar prästen Karin med sin måbättre-skola som jag skulle ha uppskattat i stället för den dietkurs jag fick i livsstilsskolan.

Trots min skepsis inför alla religioner förutom panteismen, finner jag ofta tröst och glädje i de kloka texter jag finner i prästen Kalles blogg. Den här gången fastnade jag speciellt för en aforism från Martin Luther King Jr.

Den påminner om munken Theodoros av Ferme som levde på 300-talet. Han sade bland annat; "Det finns bara en dygd och det är att inte förakta".

Till sist rekommenderar jag HBT-Bibeln och Göran Koch-Swahnes blogg till de kunskapstörstiga.

Klicka på rubriken och läs alla nyhetssvep.

tisdag, februari 24, 2009

Asylmottagningsutredningen


Socialdemokraternas vanvård av Sverige, har under de senaste decennierna bland annat lett till att vi har fått klassiska ghetton som liknar muslimska enklaver i många städer.

Där är kriminaliteten och arbetslösheten en extremt hög belastning på samhället.

Nu ska regeringsalliansen försöka lotsa ett förändringsförslag genom Riksdagen och jag kan med högsta visshet sia om Måånas indignation när hon kommer att ta orden "rasism" och "främlingsfientlighet" i sin pladdrande mun.

Därför tar jag mig friheten att i förväg sände detta budskap till Mååna; Släng dig i väggen!

Klicka på rubriken och besök Migrationsverket som ska hantera de nya reglerna för hanteringen av asylsökande enligt följande om förslaget antas av Riksdagen.
Asylmottagningsutredningen överlämnade i dag betänkandet Aktiv väntan - asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) till migrationsminister Tobias Billström. Regeringens utredare Sören Häggroth har haft i uppdrag att se över asylmottagandet och vid behov föreslå författningsförändringar.
Webbutsändning

- Systemet för mottagande av asylsökande måste reformeras i grunden. Flera decenniers brister måste rättas till för att mottagandesystemet ska bli rättssäkert, effektivt och humant. Passiviteten bland asylsökande måste brytas, processen för asylsökandes boende måste få en tydligare struktur och samhällets insatser för att ge de asylsökande det stöd de behöver i sin vardag måste utvecklas. Kommuner och andra aktörer bör därför få fler uppgifter inom mottagandet, säger Sören Häggroth.

- Att förkorta handläggningstiderna i asylärenden är en nyckelfråga också för själva systemet för mottagande. Korta handläggningstider bidrar till ett mer humant mottagande genom att individens tid av osäker väntan förkortas och innebär också stora besparingar för det allmänna.

Asylmottagningsutredningen lämnar i sitt betänkande följande huvudsakliga förslag

  • Asylsökande undantas i princip från kravet på arbetstillstånd och Migrationsverkets insatser för att kartlägga och dokumentera individens utbildning och yrkeserfarenheter förbättras.
  • Kommunerna ges ett operativt ansvar för att - med länsstyrelsens stöd på regional nivå - anordna undervisning i svenska, praktik och annan sysselsättning
  • Ett särskilt ankomstboende i upp till fyra veckor införs i syfte att bl.a. underlätta asylutredningen och skapa en mer strukturerad process för asylsökandes val av boende.
  • Varje asylsökande ges ett individualiserat erbjudande om s.k. ordnat boende efter tiden i ankomstboende. Migrationsverket tillförs resurser för att skaffa fler platser i ordnat boende i storstadsregionerna.
  • Asylsökande som saknar egna medel ska kunna få en grundersättning på 80 kronor per dag (gällande dagersättning 71 kronor per dag) - ersättningen differentieras utifrån individens val av boendeform.
  • En ny aktivitetsbonus på 40 kronor per dag införs för asylsökande som praktiserar eller har annan liknande sysselsättning.
  • Kommunernas ansvar på det sociala området förtydligas för att säkerställa en likvärdig social service för asylsökande i olika delar av landet.
  • Kommuner och landsting ersätts för gamla och nya uppgifter inom asylmottagandet genom ett förenklat system för statlig ersättning.

- För att förändra dagens situation krävs ett antal samverkande åtgärder, säger Sören Häggroth. Viktigast är att de asylsökande direkt när de kommer till Sverige får bra information om vilka alternativ som finns för boende och sysselsättning under asyltiden. Därtill bör Migrationsverket ge konkreta erbjudanden om boende, främst utanför storstadsområdena. Men det är också viktigt med ekonomiska incitament som stimulerar asylsökande att bosätta sig i delar av landet där det finns goda möjligheter till utbildning, sysselsättning och kontakt med det svenska samhället.

- Ett litet antal kommuner i storstadsområdena tar idag ett oproportionerligt stort ansvar för asylmottagandet. EU:s lagstiftning medger inte att tvångsåtgärder vidtas av medlemsländerna när det gäller asylsökandes boende. Om staten vill påverka var de asylsökande bosätter sig måste därför andra åtgärder prövas. Även med utredningens förslag har den asylsökande frihet att välja bostadsort.

Kontakt

Sören Häggroth
särskild utredare
010-4444922

Pontus Ringborg
huvudsekreterare
08-070-205 85 96

söndag, februari 22, 2009

Vi behöver våra bin


Klicka på bilderna så blir de tydligare

Honungsbina i världen dör i stora mängder. I Storbritannien och USA minskade de till en tredjedel förra året och i Italien rapporterade man om en halvering av antalet bin.

Nu visar det sig att orsaken till att bina dör inte är en enskild faktor utan en kombination av flera; infektioner, brist på mat, insektsgifter och att bina blir känsligare när man avlar hårt på att de ska vara lugna och högproducerande honungsbin.

Kerstin Ebbersten, som har doktorerat på genetiken hos bin, och som nu jobbar på Jordbruksverket i Jönköping, beskriver varför bikollapsen uppstått och varför bin är viktiga för vår framtid.

 Lyssna på Kerstin Ebbersten

Klicka på rubriken och läs mera om våra bin.

Själv är jag nästan besatt av humlor. Jag kan sitta en timme i en blommande buske och låta humlorna krypa över mig.

De två nedre bilderna visar honungsbin (lånade bilder) och den övre tog jag för två år sedan när den vackra humlan visade upp sig i sin fulla prakt på en äppelblomma.

Klicka här och besök humlans hemsida.
Humlesorter i Mellansverige

Utan humlor och bin kollapsar naturen. Växternas utveckling stannar av och jorden utarmas när den inte berikas med förmultnande biomassa. Alla idogt arbetande maskar och småkryp som förädlar jorden, dör svältdöden och vi drabbas snart av samma öde om vi inte börjar se till bins och humlors naturliga behov.

Genteknikens experimenterande med bekämpningsmedel som kombineras med manipulerade utsäden, kan inte kompensera bortfallet av den naturliga pollineringen som våra små bevingade vänner står för.

Några intressanta artiklar om bin
Här om deras hjärnor
Här om ekonomin
Här om virushotet

lördag, februari 21, 2009

Miljöpartiet - den svaga länken


Om ett år ska de nuvarande robotlika halvrören i Miljöpartiet bytas ut mot andra, förhoppningsvis mindre lättmanövrerade språkrör. Tänk om det blir ett helrör som Garthon eller två halvrör som Ruwaida och Kaplan.

Då kommer det att blir stor förbrukning av Treo i S-högkvarteret när Måånas kontrollknappar inte längre fungerar och MP-viljorna spretar åt 72 håll.

Den röd - illröd - rödgröna alliansdrömmens rosa bubblor brister och Måånas interna förtroendeproblem blir uppenbara för väljarkåren.

"Det har väl inte undgått någon att Miljöpartiets språkrör varit starkt positiva till ett rödgrönt samarbete med målet att bilda regering efter 2010 års val. Men räcker deras entusiasm för att MP ska bli en stabil partner i ett rödgrönt regeringssamarbete?"
Svaret är naturligtvis att ett parti med anarkistiska strömningar aldrig kan bli en pålitlig allianslänk.

torsdag, februari 19, 2009

Saab kan hamna i medvind igen


Klicka på bilderna så blir de ännu vackrare!
Klicka på rubriken om du vill läsa alla inlägg om vindkraft.

Jag tycker hjärtligt illa om den bjäbbiga skräntärnan Maud Olofsson, men i dag sade hon något riktigt vettigt när hon föreslog att Saab skulle tillverka vindkraftverk.

Saab borde sluta upp med all tillverkning av bilar och övergå till produktion av vindkraftverk.

Oavsett vad du tycker om vindkraft i Sverige, finns det en enorm efterfrågan på vindkraftverk över hela världen.

Bromsen för vindkraftsutbyggnad är enbart producenternas leveranskapacitet och Saab skulle sannolikt bli en framgångsrik exportör av vindkraftverk.

Omställningen skulle bli odramatisk eftersom Saab redan har den nödvändiga kompetensen inom aerodynamik och transmissionsteknik. Resten är traditionell byggnadsteknik och en ren installationsfråga.

En sådan produktionsomställning skulle kunna finansieras via de stora investeringsfonder som finns inom EU för miljöfrämjande produktion.

Deprimerande eknomikalkyler skulle snabbt kunna bytas mot framgångsrik export med goda inkomster.

Uppdatering 26/2

I tidningen MiljöAktuellt skriver
Staffan Laestadius, som är professor i industriell ekonomi vid KTH, att Maud Olofssons uttalande är fullt rimligt.

Citat:
"
- Det som är intressant med Saab och Trollhättan är att det finns stora lokaler, det finns ett industrikunnande och det finns en fungerande hamn. Dessutom gör förhållandet mellan kronan och euron att det idag är fördelaktigt att producera vindkraftstorn här i Sverige, säger han."

Glöm inte att Saab också kan tillverka soltorn och vågkraftverk!

"Idag har Sverige ett energiöverskott och somliga har ställt sig frågan om behovet av utökad vindkraftsproduktion.

Att energiöverskottet skulle vara ett argument mot vindkraftstillverkning på Saab tycker emellertid professor Staffan Laestadius är ytterst tveksamt.

- Det där är en vanlig retorik från kärnkraftsförespråkarna. Men el är en utmärkt vara som lätt går att exportera. Varför inte exportera vindkraftsel till Tyskland så kan de stänga ned något av sina många kolkraftverk, säger han."

Mera om vågkraften och den direkta solenegiomvandlingen som beskrivs här och här samt här.

Uppdatering nummer två 26/2
Ny teknik presenterar vågkraftverket Ostronet.

onsdag, februari 18, 2009

Sveriges Radio - en politisk organisation

Sveriges Radio P1 är generellt sett, en fantastisk organisation med otaliga program som tjänar folkbildningens syften, men det finns fyra vidriga fläckar på programtablån.

Kommunism- och islamkramarredaktionerna Kaliber och Konflikt är vänsterpolitikens lydiga redskap i det ideologiska manipulerandet med radiolyssnarna.

Även redaktionerna för P1-morgon och Studio ett, tenderar att ansluta sig till den vänsterpolitiska aktivitetsfalangen på Sveriges Radio.

Dessa fyra redaktioner måste saneras efter att trojanerna sparkats snarast möjligt.

De nyhetsbevakande redaktionerna ska naturligtvis vara absolut politiskt neutrala, men i de nu aktuella fyra, finns inga tvivel om var lojaliteten ligger.

Gång efter gång visar dessa femtekolonnare upp sina fula trynen utan att Granskningsnämnden reagerar, ens efter otaliga anmälningar.

En av medarbetarna på Kaliber, har under lång tid infiltrerat Sverigedemokraterna i syfte att avslöja deras politiska agenda.

Det enda dessa enfaldiga människor uppnår, är att Sverigedemokraterna får ökade sympatier, vilket leder till att de borgerliga partierna närmar sig SD-politiken.

Jag fann inte många pressreaktioner förutom i träskpressen Aftonbladet och Expressen, men den dyngan kommenterar jag inte.

I en sorts kollegial ansvarsreaktion, ställer flera tidningar upp till försvar för den senaste nyttiga-idiot-insatsen och skriver så här:

Blekinge läns Tidning
DN (politiskt korrekt)
SvD

UNT


Kan inte en enda journalist se det demokratiska haveriet när Public-Service tar politisk ställning? Är ni journalister så förblindade av nyhetsgirighet så att ni inte ens reagerar när era kolleger sviker de journalistiska idealen?

Pressmeddelande från Kaliber: Wallraffande reporter bestulen på utrustning Hösten 2008 skickade Kaliber in en reporter i Sverigedemokraterna. Reportern, 26-åriga Caroline Stenman, utgav sig för att vilja engagera sig politiskt i partiet. Hennes uppdrag var att förutsättningslöst sätta sig in i hur Sverigedemokraterna fungerar inifrån. Reportern var utrustad med dold mikrofon, ibland också dold kamera. Arbetsmetoden, att ”wallraffa”, är omstridd och ska användas bara när ingen annan journalistisk arbetsmetod kan användas. Kalibers redaktion anser att det är befogat att det i detta fall använda sig av metoden. I januari 2009 reste Kalibers reporter med Sverigedemokraternas ungdomsförbund till Tallin. Med på resan var bland andra partiordförande Jimmie Åkesson, ungdomsförbundets ordförande Erik Almqvist och partisekreterare Björn Söder. Kalibers producent Sanna Klinghoffer reste också till Tallin, samtidigt som reportern. Under färjeresan tillbaka till Stockholm blev Kalibers reporter avslöjad. Hon togs in i en hytt och blev fråntagen väskan med kameran och personliga tillhörigheter. Hon flydde därefter från hytten. Händelsen har polisanmälts. Det misstänkta brottet är rån alternativt stöld. Kaliber har inte återfått väskan med kameran. Däremot finns händelsen dokumenterad via reporterns mikrofon. Här kan du höra hur det lät. Ljudfilen är oklippt. Den startar i hytten med Erik Almqvist och slutar när reportern knackar på producentens hyttdörr. Lyssna på händelsen i hytten!

tisdag, februari 17, 2009

Invandringspolitiken och kraven


Moderaterna har skickat upp en testballong och mot den pepprar nu vänsterflanken och centerpartiet med grovt artilleri. Elisabeth Svantesson och Tobias Billström borde förresten byta jobb med varandra! Elisabeth är snabbtänkt och tydlig på ett sätt som är sällsynt i regeringen.

Möjligheten att återta medborgarskap som har utfärdat på falska grunder, är enligt min ringa mening en självklarhet om det visar sig att bedragaren inte har tillräckliga asylskäl.

Den som inte ens försöker skaffa sig grundläggande kunskaper i det svenska språket, ska aldrig beviljas svenskt medborgarskap.

Den som begår upprepade grova brott ska fråntas medborgarskapet och utvisas.

Arbetsföra invandrare måste liksom alla andra arbetsföra stå till arbetsmarknadens förfogande.

Citat SvD:
"Gruppen vill också att Sverige ogiltigförklarar förlustanmälda pass och uppger att över 200 000 pass "är på drift ute i världen". De tre misstänker att många svenska pass säljs. Det ska därför inte vara "möjligt att gång på gång förlora sitt pass" utan att något händer, skriver de: "Efter ett antal förlorade pass ska polisundersökning föregå nytt pass"."

Elisabeth Svantesson, Tobias Billström och Ulf Kristersson skriver på DN Debatt:

Sverige som invandrarland måste se sanningen i vitögat. I Sverige gäller svensk lag. Därför måste medborgarskap som givits på felaktiga grunder, exempelvis genom falsk identitet, hot eller mutor, återkallas. Det duger inte att den som får avslag på sin asylansökan ska kunna stanna kvar i landet.

Samtidigt bör fler utländska medborgare som dömts för grova brott utvisas.

Dessutom vill vi slopa invandrares rätt att fritt välja bostadsort, och tillräckliga kunskaper i svenska måste bli obligatoriskt.

Svensk politik har länge visat berättigad vrede mot de krafter som är emot invandring och invandrare. Vi har fördömt de invandrarfientliga men sällan gett seriösa svar på rimliga frågor om vad som kan följa i invandringens spår. Svensk migrations- och integrationspolitik har misslyckats. Flyktingmottagningen, introduktionen till Sverige och Svenska för invandrare (sfi) fungerar så illa att det tar sju år för vuxna flyktingar att få ett arbete i Sverige, för kvinnor tar det mer än tio. Många invandrare blir år efter år helt beroende av bidrag eller av den man i familjen som ofta kom först.

År 2007 läste 65 000 personer sfi. Hela 20  000 avbröt utan godkänt betyg i någon enda kurs.

I OECD:s statistik ligger Sverige sist i tabellen över jämförbara länders förmåga att sätta utomeuropeiska invandrare i arbete.

I 105 svenska stadsdelar är förvärvsfrekvensen lägre än 50 procent. I delar av Skåne, Göteborg och i Mälardalen jobbar färre än var tredje. I Bergsjön och Angered i Göteborg har nära sex av tio socialbidrag. Sverige slösar bort talang och ambition. [..]

I Sverige gäller svensk lag. Däremot har vi gravt försummat uppgiften att snabbt, effektivt och respektfullt tradera svenska grundläggande spelregler till människor som flyttar hit. [..] Vi kommer antagligen anklagas för respektlöshet och nationalism av dem som föredrar bidrag och välmenande fraser framför tydlighet om rättigheter och skyldigheter. Vi får ta det.

Vi vill ha ett öppnare Sverige, inte ett mera slutet. Men vägen till Sverige kan inte enbart bygga på asylsökande och deras anhöriga. För bara några månader sedan öppnades möjligheten till arbetskraftsinvandring och redan har 2 000 personer ansökt om tillstånd. Integriteten i asylbegreppet värnas bättre samtidigt som reformen tillför internationellt syre till fler svenska arbetsplatser.

Asyl- och migrationspolitiken är en del av EU:s gemenskapsrätt. Men nu behövs ett europeiskt asylsystem som både kan ge flyktingar skydd och se till att Europas länder delar på ansvaret. Det är inte rimligt att några svenska kommuner under perioder tagit emot fler irakier än hela USA.

En rättssäker asylprocess ska innehålla regler som gör att alla får sin sak prövad. Men den måste också våga stå upp för det kärvare budskapet, att den som får avslag ska lämna landet. Den som får ja ska få hjälp att komma in i Sverige och etablera sig, den som får nej ska få hjälp att återvända hem. Det ska inte vara möjligt att kringgå regelverket genom att som tillståndslös stanna kvar efter ett avslag. Migrationsverket bör ges uppdraget att löpande meddela Skatteverket om utfärdade, utgångna och återkallade arbetstillstånd.

Alla som kommer hit och behöver samhällets hjälp för att etablera sig, ska genomgå en obligatorisk, individuell introduktion. Förslaget om ”startkontrakt” för nyanlända ligger fast. Kontraktet ska vara kopplat till utbetalning av etableringsersättning och ställa lika tydliga krav på individen som på staten. Etableringsersättningen ska vara individuell och både män och kvinnor ska delta och sikta på egen försörjning. Att etablera sig innebär att skaffa bostad och arbete, bli självförsörjande och tillägna sig grundläggande kunskaper om svenska lagar och regler. Språkutbildningen ska vara en arbetsmarknadskopplad del av etableringen.

Ebo – principen om eget boende - avskaffas i sin nuvarande form. Möjligheten att välja eget boende finns kvar men leder till lägre ersättning. Den som väljer en överetablerad kommun får ingen ersättning alls. Den som kommer till Sverige bör alltså bosätta sig där det finns möjlighet till arbete och lämplig bostad. Vi vill att fler barn ska få se sina föräldrar gå till jobbet på morgonen och se dem komma hem igen med egna inkomster.

Medborgarskapet i Sverige får inte urvattnas. Det svenska passet är i dag en av få fördelar som skiljer medborgarskap från permanent uppehållstillstånd. Sverige ska vara ett öppet invandringsland som uppmuntrar människor att formalisera sin lojalitet mot sitt nya land.

Medborgarskap som givits på felaktiga grunder ska därför kunna återkallas. Det kan handla om falsk identitet, hot eller mutor.

Över 200 000 svenska pass är på drift ute i världen. Ett och annat är säkert bortslarvat. Men orimligt många är i praktiken sålda eller lämnade för syften som bryter mot allt Sverige vill stå för. Det bör därför inte längre vara möjligt att gång på gång förlora sitt pass.

Sverige bör ogiltigförklara borttappade pass, vilket tekniken i dag medger, och införa noteringar i passen om hur många man har haft. Efter ett antal förlorade pass ska polisundersökning föregå nytt pass. Det ska också, i större utsträckning än i dag, vara möjligt att utvisa utländska medborgare som dömts för grova brott. Undantag bör bara göras vid statslöshet och andra synnerliga skäl, men inte automatiskt för den som har permanent uppehållstillstånd och många års vistelse i Sverige.

Grundläggande kunskaper i svenska är ett rimligt krav för medborgarskap i Sverige. Vi vill att medborgarskapet ska vara attraktivt och meningsfyllt, att fler ska ha alla rättigheter och alla skyldigheter som svenskar. I dessa åtta steg vill vi förändra svensk invandringspolitik. Nästa steg blir att föra samtal inom hela alliansen. Ett land som inte förväntar sig att de allra flesta arbetar och försörjer sig själva är i längden inte ett bra invandrarland. Och ett samhälle som inte tydligt står upp för sina egna ideal kommer inte att klara av det berikande mötet med andras.

måndag, februari 16, 2009

Fildelningslagen IPREDAlla inlägg om Ipred

I dag börjar den första i en rad av juridiska teaterföreställningar. Alla kan manus och alla vet hur det kommer att sluta. Advokaterna tjänar mer än 10 miljoner på detta usla skådespel som hade kunnat undvikas om den förra regeringen hade tagit tag i lagstiftningen i god tid när problemet blev tydligt.

Nu blir det i slutet en förlikning som alla förlorar på.

Det här problemet hade kunnat lösas med en teknik som liknar bibliotekens med royalty till upphovsmännen för varje nedladdning.

Piraterna är självsäkra och forskarna säkra på att fildelning är bra.

Moraliska aspekter
Justitiedepartementet om fildelning
Stoppa IPRED
Piratbukten
Artikelsamling
Nyheter 24
Direktsändning SvT
Tidigare om fildelning

lördag, februari 14, 2009

Knutby och Kristi Brud

Klicka på bilden så blir den tydligare

Eftertankens kranka blekhet brukar drabba de högmodiga när de skymtar avgrunden de trodde sig vara immuna mot.

I knutbysekten är det antagligen ganska blekt nu när Kristi Brud åter har exponerats som den virriga, vimsiga och osäkra lilla dam som församlingen har uppfostrats av under 17 år.

Fyra minuter med Kristi Brud

Citat ur en tänkvärd SvD-artikel:

"Mycket annat har jag fortfarande svårt att begripa. Det är kanske inte meningen heller. Det mest overkliga ska kanske förbli obegripligt. När jag häromdagen hittade några sparade anteckningsblock blev jag sittande, paralyserad.

Det första pappret som föll ut var en kopia på den bön som Sara Svenssons skrivit ner och som ingick i bevismaterialet. Under rubriken ”Bakgrund” hade hon listat: ”Misslyckande. Falskhet. Eget Verk. Syndat mot Drottningen och Konungen.” (se bilden! - bloggarens notering)

Under rubriken ”Nu” stod, som ett gallskrik: ”Herre! Förlåt mig mina synder mot Tirsa & Dig. Jag ödmjukar mig inför Dig & ropar om Din stora nåd att få bli förlåten! Av nåd gör Ditt verk i mig! Jag lägger ner allt! Fräls mig till din ära. Nåd!”

Bokstaven T, lärde vi under rättegången, stod för Tirsa, som Åsa Waldau kallades av sin församling. Det betydde ”ljuvlighet”. Att några också kallade henne ”drottningen” var ett uttryck för att hon betydde så mycket för dem. Jag minns den dag hon vittnade, hur Sara sträckte ut sin hand och med munnen formade ett ”Förlåt”. För en sekund möttes deras händer. Sedan fördes barnflickan ut ur rättssalen."

Sara hade fullgjort sin lydnadsgärning och avtackats.
Lappen
Saras dagbok från tiden strax innan mordet på Alexandra. Här syns det övertydligt hur hennes drottning Tirsa, genom hård tukt, har förberett henne för en lydnadsgärning och hur Sara är beredd att göra vad som helst för att få Guds nåd via Kristi Brud/Drottning Tirsa.

Klicka på rubriken och läs de senaste inläggen om den bisarra sekten i Gränsta - Knutby

Läs mera här om stolligheterna i sekten.

Efterdebatt i repris. 19 minuter med en totalt förvirrad Kristi Brud som förnekar allt. Hon förnekar till och med den del av polisförundersökningen som hon har bekräftat skriftligt. "Inget är sant", är hennes enfaldiga mantra.


fredag, februari 13, 2009

Fredagen den trettondeÄnnu en fredagen den trettonde passerade utan olyckor.

Lider du av paraskavedekatriafobi? I så fall är du i dåligt sällskap.
Har du kanske sett den nya halloweenrullen och börjat tänka efter?

Buh!

Debatt med Janne Josefsson


I går kväll skulle Åsa Waldau få bemöta kritiken från bland andra Rigmor Robert och Eva Lundgren:

Det blev som vanligt när Janne Josefsson leder debatt. Det blev kaos. Det blev dålig cirkus. Det blev ett journalistiskt nederlag. Det blev tragikomisk underhållning.

Janne ställde snabba frågor och avbröt alla svar.

Snälla SvT: Döp om programmet till debattcirkus!

Klicka på rubriken om du vill läsa de senaste inläggen om knutbysekten.

Janne Josefsson är enligt min ringa mening en oseriös pajas i klass med Bert Karlsson.

Rapport från debatten
Fåntratten Haag är missnöjd

Han fick inte ordet, men det tog han igen med råge i efterdebatten. Haag får nog frikort till Knutby spa.

Fåntratten Haag recenserar Knutby-koden. Nu är det ingen tvekan längre. Haag får VIP-behandlingen på Knutby Spa. Han får ha fotbadet för sig själv och blir pedikerad av Tirsa.

Här kan du läsa mera om Kristi Brud/Drottning Tirsa och gänget på Gränsta-kullen.

Här kan du läsa Sara Svenssons dagbok strax innan mordet.

Efterdebatt i TV 19 minuter. Notera Haags klantiga försök att försvara knutbysekten.

torsdag, februari 12, 2009

Barns kost och hälsa


Rubriken är beteckningen för en konferens som hölls den fjärde februari på Norra Latin i Stockhom.

Jag såg den nyss på SvT24 och blev ännu mera övertygad om vikten av att undvika all färdiglagad mat.

Författaren Mats-Eric Nilsson redovisade de mängder av smak- färg-och konsistenstillskott som trycks in i våra kroppar varje gång vi äter något färdiglagat hemma eller på restaurangen.

Bland annat visade han upp förpackningen från Dafgårds hemlagade kåldolmar med potatismos. Innehållsförteckningen var en skräckhistoria med kemiska tillsatser som jag aldrig har hört talas om.

Dafgård hade dock den goda smaken att köpa massor av Mats-Erics böcker och har börjat sanera i sina kemikalieförråd.

Konferensen anordnades av Överviktigas riksförbund och här är deras pressinformation.

Mats-Eric Nilsson förklarade på ett engagerat och pedagogiskt sätt vatför vi ska laga maten själva och i möjligaste mån enbart ska använda råvaror som är närproducerade.

Klicka på rubriken och hälsa på hos Överviktigas riksförbund.
Det är definitivt min klocka på bilden och måttbandet är graderat i tum.

Jag hoppas att Mats-Eric blir vår nye livsmedelsguru.

Kristi Brud och Charles DarwinI dag är det 200 år sedan Charles Darwin föddes.

Enligt Kristi Brud, ligger det svenska skolsystemet 20 år efter för att evolutionsprincipen med sin apkunskap, hålls högre än Bibelns skapelseberättelse.

I dag är det premiär för teveserien om knutbysekten i TV4 och Kristi Brud uppträder i Janne Josefssons debattcirkus direkt efteråt i SvT1.

Sektledarna är sura för att filmen och teaterpjäsen sprider lögner om dem. Det hävdar de utan att ha sett någondera. Sektledarna klagar alltid över att de kritiseras av folk som inte har hälsat på hos dem.

Ser du bristen på logik?


sekthemsidan förklarar ledarna för bänkutfyllnaden att medierna ljuger.

En av sektens tongivande medlemmar talade med mig under knutbykonferensen och föreslog att jag skulle komma till dem och möta Åsa Waldau. Jag svarade att jag gärna träffar henne, men att hon i så fall får komma hit.

Vad skulle Darwin ha sagt om han hade levat i dag och kunnat studera knutbysekten lika noga som han läste av naturens anpassning till överlevnadsvillkoren?

Jag tar mig friheten att lägga följande ord i Darwins mun: I all biologisk utveckling förekommer mutationer som antingen för utvecklingen framåt, eller som är utdöende blindspår. Knutbysekten är aningen mera än ett vanligt blindspår, den är en brutal andlig härdsmälta.

Darwin insåg tidigt hur mycket daggmaskarna betyder för all växtlighet och därmed för allt liv på Jorden. Hur stor nytta gör Kristi Brud och hennes anhang? Jämförelsen med daggmaskarna utfaller inte till sektmupparnas fördel.

Läs artikeln om maskar! Den är mycket intressant. Se filmen om knutbysekten! Den är en nyttig påminnelse om hur det blir när andliga bondfångare bygger psykologiska pyramidspel. Olika åsikter om Darwwin.

Klicka på rubriken och läs om Charles Darwin

onsdag, februari 11, 2009

Islam och extremism


Lars Adaktusson har skrivit en föredömligt klarsynt artikel i SvD.

Bakgrunden är den naive historieforskaren Lars Nyström vid Göteborgs universitet och hans syn på Muhammed Omars omvärldsanalys.

Radikal islam är ett hot mot det civiliserade samhället eftersom demokratin nedvärderas och teokratin upphöjs av dess företrädare.

Citat:

"Muhammed Omar har i fler sammanhang utvecklat sina grundläggande synsätt när det gäller demokrati och diktatur.

I radions ”Studio Ett” beskriver han diktatorn och grundaren av skräckväldet i Iran, ayatolla Khomeiny, som ”beundransvärd” och ”en förebild”. Förföljelse av kvinnor, övergrepp mot oliktänkande och avrättningar av konvertiter och homosexuella bekymrar honom inte. I radiointervjun säger Muhammed Omar:

”Om det sker ett och annat rättsövergrepp i Iran, så gör inte det Iran till en skurkstat. De har sin egen definition av mänskliga rättigheter”."

Det framgick med all oönskad när diktaturstater kidnappade FN-rådet för mänskliga rättigheter och röstade fram resolution L12.

"Muhammed Omar må vara framstående poet, må ha radikaliserats till följd av historiska oförätter, men de värderingar han ger uttryck för är avskyvärda.

Liksom sina meningsfränder står han för en människosyn färgad av förakt och totalitära föreställningar – i en förvriden politisk nyttofilosofi blir alla typer av övergrepp acceptabla, bara de gagnar den egna saken."

Det är eländigt att så få i Europa har upptäckt dessa islamisters agenda

"Extremism på frammarsch , oavsett var den sker, borde vara en källa till oro. Ändå kan Muhammed Omar sprida islamistisk villfarelse och grava anklagelser via en ansedd nyhetssändning – ändå blir han inbjuden att som återkommande gäst ”reflektera” i Sveriges Radios livsåskådningsprogram, ”Tankar för dagen”."

Omar är redaktör för tidskriften Minaret var ansvarige utgivare är imam Abd al Haqq Kielan, före detta Leif Karlsson.

Den filuren har en del egendomliga åsikter som han delar med sig av här.

Citat:

"Kvinnan har inte rätt att ingå äktenskap på eget initiativ, det är pappan, brodern eller någon annan manlig anhörig som bestämmer vem hon ska gifta sig med, men kärleken kan ofta uppstå inom äktenskapet."

" Att kedja fast kvinnor och hålla dem som slavar är inte önskvärt, säger du. Men vad anser du om kvinnans rätt till ett eget socialt liv utanför hemmet?
- Det är tveksamt. Om kvinnan vill besöka muslimska väninnor går det bra, men om mannen säger nej, så är det nej, svarar Abd al Haqq Kielan med en tydlig skärpa i rösten."

Så talar islams budbärare i Sverige.

Nordic Dervish om de två pajaserna
Lindelöf om den ene av stollarna
Theon om samma kufar

Vägen hem - knutbyfilmen och Debatt


Klicka på rubriken och besök debatthemsidan.

Debatt är ett absolut felaktigt namn på ett teveprogram där aldrig någon tillåts tala till punkt.

Josefsson ställer en fråga och innan den tillfrågade har hunnit ge ens en fjärdedel av sitt svar, hojtar programledaren till någon annan; "Vad har du att säga om det?".

Eftersom den nu tillfrågade inte har hört mer än början på det svar som h*n ska kommentera, blir det naturligtvis kaos och kaos är just vad som kännetecknar Debatt.

Jag har vant mig vid programformen och ser det mera som ren underhållning än som ett seriöst program.

Många av Debatts ämnen har en mycket allvarlig bakgrund och jag hoppas därför innerligt att programmet i morgon kväll saktar ned en aning när knutbydramat blir aktuellt.

tisdag, februari 10, 2009

Annika Borg om Rosengård


Prästen Annika Borg har under många år, varit min favorittänkare i radioprogrammet "Tankar för dagen". En tid var det varje onsdag, men nu beklagligtvis mera sällan.

Annika är ofta aktuell som tyckare i olika frågor och jag kan bara konstatera att jag alltid har samma åsikter som hon ger uttryck för.

Klicka på rubriken och läs hela den Newsmill-artikel som jag citarar delar av här:

"Man skulle kunna tro att vi lever i en rasistisk förtryckarregim som ständigt kränker de mänskliga rättigheterna. Nu får vi väl ändå stå upp för vårt välfungerande demokratiska system, istället för att ständigt kritisera det sönder och samman, menar teol dr Annika Borg, som fått nog av den svenska masochismen."

"I ett demokratiskt samhälle måste särskilt skarpa ögon riktas mot poliskår, försvarets förehavanden och rättsväsendet, så långt är det alldeles riktigt.
Men är det inte märkligt att varenda gång ungdomar brukar våld mot polisen, så är det polisens eget fel, alternativt det svenska samhällets fel?"

"Vi borde skämmas som ständigt utmålar detta samhälle som helvetet på jorden.
Vi lever i ett bra land. Vi är humana och vill väl, ibland lite för väl, av grumliga skäl.
Att skolor brinner och att samhällets livsviktiga funktioner inte kan utföra sina uppdrag på grund av att de möts av våld, det är hot mot demokratin.
Ett större hot än vad vår poliskår är.
Nyamko Sabuni som stundtals tänker klart, tycker till.

Sydsvenskans artiklar

Juan Fonseca och de övriga dårfinkarna i den svenska kränkthetsmaffian håller på med underminering av vårt polisväsende.

Sätt Juan Fonseca, Mohammed Omar, Mehmet Kaplan, Mikael Olsson från radioprogrammet Konflikt och ytterligare några offerkramare mitt i Rosengård några dagar så kanske fjällen faller från deras dimmiga synfält.

Knäppgökar!