måndag, december 31, 2007

Gott nytt år 2008

GOTT NYTT ÅR!

Gott nytt år tillönskas Grönköping


Vad kan passa bättre på årets sista dag, än lite nyheter från Grönköping?

Klicka på rubriken och läs om Grönköping.

Om vindkraften

Om muhammedaner

Om vita tomtar

Om försvaret

Om moderatledare

Om våren

Om terrorism

Om polisen

O
m kor och miljön

Om lyxkryssningar

Flera nyheter

Sveriges Radio och demokratin

På den sista dagen år 2007, begicks en våldtäkt och det var Sveriges Radio som var förövare.

Offret var demokratin.

Mellan 06.05 0ch 06.50 sändes programmet "Sverigedemokrater".

Programmet var en partsinlaga av aldrig tidigare avlyssnat slag.

Mitt inlägg är också en partsinlaga och jag tar parti för demokratin i Sverige. Det kan jag lugnt göra i detta fall eftersom jag är
född centerpartist och kommer att dö som centerpartist.

Det här inlägget har inget med Sverigedemokraternas politik att göra. Det handlar om den svenska folkradions övergrepp på vår grundlagsskyddade demokrati.

Sverigedemokraternas framgångar i förra valet och i väljaropinionsmätningar nu, är ett resultat av ett totalt haveri för den svenska invandrings- och integrationspolitiken.

I Ronna och Rosengård vågar knappt poliser och brandbekämpningspersonal, ingripa när behovet är stort, eftersom de då äventyrar sina liv. Där regerar anarki och grov kriminalitet för att vår integrationspolitik har kollapsat.

Där och på andra liknande platser, skapas i närområdena en grogrund för den politik som Sverigedemokraterna vinner gehör för i de breda folklagren.

En stor del av det svenska folket vill se Sverigedemokraterna i våra valda parlamentariska församlingar och detta försöker personal på Sveriges Radio bekämpa under sin arbetstid och inför väljarkåren, genom att sända ett program som tar ställning mot ett av de politiska partier som kämpar om väljarnas förtroende.

Jag begär att JO och justitieministern yttrar sig om programmet.

Kopia till Sveriges Radios VD Eva Hamilton
Uppdatering: Hoppsan! Det blev fel där. Eva Hamilton är VD för SvT, men hennes assistent Gunilla Asp var snäll och vidarebefordrade e-brevet till Kerstin Brunnberg som är VD för SR. Tack Gunilla!

För demokratin

Enköping 2007-12-31
Germund Andersson

lördag, december 29, 2007

Islam och friheten


För den som vill veta mera om islam, rekommenderar jag läsning av sura 9.

Vers 5:

YUSUFALI: But when the forbidden months are past, then fight and slay the Pagans wherever ye find them, an seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war); but if they repent, and establish regular prayers and practise regular charity, then open the way for them: for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.

PICKTHAL: Then, when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever ye find them, and take them (captive), and besiege them, and prepare for them each ambush. But if they repent and establish worship and pay the poor-due, then leave their way free.
Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

SHAKIR: So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
Bibeln innehåller också vidriga våldsbeskrivningar, men den stora skillnaden är att alla bildade människor, förpassar dessa otidsenliga texter till historiens kuriosarum.

Censuren i massmedierna

Sverige har muslimer gång på gång krävt inskränkningar i yttrande- och tryckfriheten så att islam inte fritt får kritiseras (eller "kränkas" som är många muslimers devalverade modeord).

Märkligt nog tycks dessa muslimer uppleva att när sanningen om islam, uttrycks i tal och skrift, handlar det om kränkning.

De flesta av Sveriges tidningar har infört självcensur av det enkla skälet att de ansvariga utgivarna inte vill utsätta sin personal för hotet om våld från muslimer.

Konstutställare avvisar bokade konstverk på grund av rädsla för våld från muslimer. Tillfälligheter? Knappast! Ingen rök utan eld!

Varför är mäniskor rädda för våld från muslimer? Kan det bero på att muslimer upplevs som våldsamma? Ingen rök utan eld!

Mönstret är välbekant. Så var det när nazismen och kommunismen skulle introduceras i den civiliserade världen. Vi minns hur det gick då. Nu kan det bli värre! Islamismens fula tryne är ett allvarligt nutida hot mot fred och frid.

Islams ideologi är teokratisk vilket aldrig kan förenas med demokrati. Om tomtar eller troll, alltid har den avgörande beslutsrätten, utestängs folkviljan helt eller delvis.

Muslimerna säger att koranen och dess författare muhammed är ofelbara. Koranen är praktiserande muslimers absoluta rättesnöre i livet.

Koranen 9:5 ur den nya
muslimgodkända svenska översättningen.

"5. När de Heliga Månaderna väl passerat (och de vägrar sluta fred), får ni döda idoldyrkarna när ni möter dem, straffa dem och motarbeta varje steg de tar. Om de ångrar sig och iakttager Kontaktbönerna (Salat) och ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), ska ni låta dem gå. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast."

Koranen är praktiserande muslimers absoluta rättesnöre!

Klicka på rubriken och ta del av diverse seriöst och satir om islam.

Mona Sahlin


Klicka på rubriken och läs citat från och om Mååna. Klicka på bilden och studera en närbild.

Några berömda citat av
Mona Sahlin:

"Jag hatar allt genuint typiskt svenskt.
Källa: Expressen den 26 juli 2002.

Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.
Mona Sahlin i ett tal inför Turkiska
ungdomsförbundets tidning Euroturk i mars 2002.

Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.
Dåvarande integrationsminister Mona Sahlin i en intervju
i Göteborgs-Posten den 22 oktober 2000.

Jag tog ut ett förskott på lönen, och det kan väl de flesta göra.
Mona Sahlin till Expressens reportrar dagen efter avslöjandet att hon använt 25 229 kr av skattemedel för privata inköp. Citerad i
Expressen den 5 januari 2007.

Jag är baske mig ingen ohederlig person! Jag är ingen fifflare.
Mona Sahlin under samma presskonferens.

Arbetslösheten drabbar tydligast och hårdast dem som blir utan jobb.
Mona Sahlin som biträdande näringsminister i en debattartikel i
Aftonbladet den 1 februari 1999. Källa även socialdemokrati.se.

Som ansvarig för storstadspolitik och integration finns just inte mer
att göra än att snacka.
Mona Sahlin, diverseminister. Källa: socialdemokrati.se.

För att klara framtidens utmaningar måste framtidens svenska folkhem
bebos av människor från alla världsdelar.
Dåvarande integrationsminister Mona Sahlin i en debattartikel tillsammans med dåvarande samordningsminister Pär Nuder i
Aftonbladet den 16 april 2004."

Mångfaldens megafon tutar ibland ren enfald. Kulturell mångfald förvandlas till kulturell enfald när Mååna tar hand om saken.

Den där vrickade damen kan bli Sveriges statminister om inte Alliansen rycker upp sig ordentligt. Just nu är det bara infrastrukturminister Åsa Torstensson och jordbruksminister Eskil Erlandsson som lever upp till mina förväntningar.

Vill du att
Mååna ska leda Sverige?

Jag vill inte att någon socialdemokrat ska leda Sverige. Mååna får däremot gärna börja leda oppositionen i stället för att bara prestera raljant svammel. En aktiv och frispråkig Mååna, är den bästa garantin för att regeringen fortsätter att bestå av borgerliga politiker, även om hälften av de nuvarande, borde bytas ut. Det finns gott om dugliga alternativ.

fredag, december 28, 2007

Lek med material


Mina första tydliga barndomsminnen är från vår stora smedja där min far smidde hästskor och verktyg. I en ässja värmdes materialet för bearbetning och där kunde han också härda stål för att tillverka stenborrar

Härdningen innebar att stålet först tillsattes kol upp till cirka 0,3%, varefter det rödglödgades och snabbkyldes i vatten. Olika temperatur gav olika hårdhet och sprödhet.

Bearbetning av metaller har sedan dess varit en ren njutning för mig.

Ge mig några stycken stål, en svets och en slipmaskin så kan jag ge dig en vacker järnblomma.

Ge mig en bräda, en hammare och en kartong spik så ska jag visa dig hur brädan spricker och spikarna kroknar bara genom att jag tar tag i hammarskaftet.

Att arbeta med stål är en ren njutning och träarbete en mardröm.

Lek med bilder
Klicka på den nedre bilden och studera mitt digitala skrivbord. Bilden ovanför visar det analoga.

De två översta bilderna visar mitt första datoriserade kontor och mellanbilden mitt första riktiga hemmakontor.

Lek med bilder i Photoshop har blivit en ny hobby efter att bildlekandet legat nere under många år. 1970 köpte jag min första systemkamera, en Mamiya Sekor 1000 DTL med spotmätning vilket möjliggjorde perfekt exponering i alla lägen Ett normalobjektiv 1,2/58 var bra i dåligt ljus och ett Tamron 400 med 4x-konverter till brännvidd 1600, tillsammans med ett tungt stativ, gjorde att jag kunde ta närbilder på 100 meters avstånd. Pressning av filmen till 1600 ASA och lite trixande i mörkrummet, resulterade i tusentals vackra bilder.

Då var det ställtider med alla vätskor, torkapparater och olika pappersval så att en bra kväll kunde ge max 25 bilder.

I dag går det snabbare och är faktiskt roligare att leka med bilder.

I mellantiden fastnade jag för diabilder och terroriserade ständigt familj och vänner med min fina Zeissprojektor som kunder ge bilder på två gånger tre meter mot väggen. Vänkretsen krympte betänkligt, men familjen stannade kvar.

torsdag, december 27, 2007

Islam och homosexuella

Dagen rapporterar om en debatt i Norge, där muslimska ledare vägrade ta avstånd från sina iranska trosfränders vana att avrätta medmänniskor bara för att de är homosexuella.

Vad är det för vidrig människosyn dessa egendomliga människor har, när de inte fördömer dödsstraff för medmänniskor som älskar varandra? Samkönad kärlek bestraffas med hängning och muslimer i Norge, tar inte ställning mot mullorna i Iran. Är det Mulla Krekar som spökar här?

Vad säger de svenska muslimska organisationerna om detta? Vad säger vår egen Mulla Haqq Kielan Karlsson?

"Under en debatt vägrade Islamiska rådet i Norge att ta avstånd från Irans dödsstraff för homosexuella. Det har lett till hård kritik från politiker och Norska kyrkans Mellankyrkliga råd".

Medmänsklighet är tydligen en bristvara hos muslimer i Norge. Hur är det med de svenska muslmerna?

"Enligt Vårt Land har inte Islamiska rådet i Norge, IRN, velat kommentera frågan efter den debatt i Humanismens hus i början av november då frågan diskuterades. De inväntar en reaktion från europeiska fatwarådet innan de ger fler synpunkter."

Muslimer är alltså en socialt homogen grupp människor som inte kan ta beslut utan global konsensus när det gäller hängning av homosexuella.

Hur är det med muslimsk terrorverksamhet?

Måste det vara global konsensus även då, och vilka slutsatser ska man dra av detta i så fall?

"Enligt RFSL är homosexuella handlingar förbjudna i 90 länder världen över. I Förenade Arabemiraten, Iran, Sudan, Jemen och 12 av Nigerias 36 delstater är handlingarna belagda med dödsstraff."

onsdag, december 26, 2007

Muslimer önskar kristna God JulDet låter fantastiskt, men är faktiskt nästan sant.
"Över 100 muslimska religiösa ledare har sänt en julhälsning till hela
kristenheten med en förhoppning om fred på jorden."
Det är naturligtvis väldigt trevligt att de framför denna önskan, och som steg två, bör enligt min ringa mening, dessa muslimska ledare börja arbeta med samtliga muslimska ledare i de stater som domineras av religionen islam.

När de har lyckats med att i dessa länder skifta prioritetsordning så att civilisationens nyckelord blir vägledande för deras inre konflikter, blir det nog enklare att lösa de yttre konflikterna.

Några av nyckelorden:

Mänskliga rättigheter
Jämlikhet
Jämställdhet
Religionsfrihet
Åsiktsfrihet
Yttrandefrihet
Tryckfrihet
Rätt till samkönade relationer
Religionsneutral utbildning

När Påven uttalade sig helt korrekt om islam, blev följden att kristna mördades i muslimska länder.

När Jyllandsposten publicerade karikatyrer av Muhammed, blev muslimer i hela världen helt galna.

När Lars Vilks ritade rondellhunden Muhammed, blev muslimer skogstokiga.

Mera citat:

"Må det kommande året bli ett då det mänskliga livets okränkbarhet och
värdighet respekteras av alla. Må det bli ett år av ödmjukhet inför Gud och ömsesidig förlåtelse inom och mellan samfunden", skrev de muslimska ledarna."
Jag instämmer glatt i dessa förhoppningar och förväntar mig att "de muslimska ledarna" bakom julönskningen, börjar tala med "de muslimska ledarna" i Irak, Iran, Syrien, Pakistan, Palestina, Indonesien, Sudan, Somalia och en rad andra muslimska länder. Där finns det ett gigantiskt behov av muslimska fredsambassadörer.

Ett sista citat:


"En del katolska ämbetsmän har sagt att klyftan mellan de båda religionerna är alltför djup för att en dialog ska kunna bli möjlig. Prins Ghazi har svarat att det säkert aldrig går att uppnå fullständig teologisk samsyn mellan grupperna, men att det ändå borde gå att skapa ett samarbete kring de punkter där de kan vara överens."
De kan kanske börja med att försöka göra ovanstående nyckelord till de muslimska samhällenas ledord för mellanmänskliga relationer.

Klicka förresten på rubriken!

God Jul alla muslimer!

måndag, december 24, 2007

Det blev en god julafton

Före / efter

Jag hade lagt 22 trisslotter i en påse och 20 adresslappar var Lions skraplotter. Alla skulle dela på vinstpengarna och göra en lyxkryssning. Det blev 125 kronor.
För 15 år sedan på midnattsmässan i Storkyrkan blev äldsta dottern Agneta med sonen Jonny, föremål för en fotografs stora intresse. (jag sitter snett bakom till vänster i svart och vitt)

Dagen efter började folk att ringa när bilden fanns i Expressen i storformat. Några veckor senare fanns bilden i Expressens korsordsbilaga.


Det blev en fridfull julafton också detta år.

God Jul!
Klicka> Julevangeliet

Det får vara hur det vill med autenticiteten i julevangeliet. Det är något alldeles speciellt att läsa det högt.

Lukas är den ende av de fyra evangelisterna som nämner skattskrivningen och dramat med Herodes barnförföljelse. Anledningen var att Messias skulle födas i Betlehem enligt profetian.

Jesusforskarna är tämligen överens om att Jesus Josefsson föddes i Nasaret, om han över huvud taget är en verifierbar historisk person.

Flavius Josefus som var en energisk samtida historieskrivare, nämner bara i förbigående Jesus som "Jakobs broder". Det utgör den enda utombibliska informationen om Jesus från Nasaret.

"Josefus uttalanden om Jesus (främst den i Judisk historia 18.3.3, det s.k.
Testimonium Flavianum, den andra återfinns i Judisk historia 20.9.1) och Jakob är problematiska. Forskare är i stort sett eniga om att delar av texten Testimonium Flavianum utgör senare kristna interpolationer (exv. "Han var Messias"). Ändå anses stycket innehålla tillräckligt med okontroversiella uppgifter om Jesus, samt för kristna ovanliga beskrivningar av Jesus (exv. att kalla honom "en vis man"), att stycket i sin helhet bedöms ha trots allt en historisk förankring. Texten utgör därmed en utombiblisk källa om uppmärksamhet som väcktes av Jesu liv och verksamhet på 30-talet.".

Jesus i ett historiskt perspektiv.

I dag och i kväll, spelar det historiska en underordnad roll. Nu blir det familjejul och senare i afton, får prästen meddela sitt julevangelium för oss trogna lyssnare. Ingen kommer då på tanken att ifrågasätta "ordet".

Klicka> God Jul

I webbadressen som du får upp, kan du ändra det sista talet 68 nedåt och få fram flera jukort.

söndag, december 23, 2007

Vad är heligt?Ordet "helig" har i överförd bemärkelse och i dagligt språkbruk, fått en religiös innebörd. Klicka på rubriken.

I radioprogrammet "
Vid dagens början", talade Larsåke Persson om det heliga och fick mig att bli liggande kvar i sängen, funderande över vad som är heligt för mig, och bestämde mig för att begränsa urvalet till det andliga området. Lyssna på Larsåke här.

Egentligen är det lättare att definiera motsatsen och jag började där, för att utesluta det som känns oheligt. Då fastnade tankarna i religiöst förtryck likt det i fanatiska sekter som Knutbyligan, och religionen islam som alltid för med sig våld och förtryck när den får dominera ett samhälle.

De traditioner, jag upplever som viktiga att upprätthålla, är definitivt heliga för mig.

Den politiskt korrekta strömlinjen med omfamnandet av en bredare mångkultur, upplever jag som oftast som kulturell enfald och ohelig.

Kyrkorummet är för mig en helig plats där jag känner djup frid när jag sitter ensam på en kyrkbänk och reflekterar över min syn på de ritualer som gör kyrkan till en samlingsplats.

Jag tycker mig känna tusentals gudstjänsters ord liksom lagrade i väggarna och i golvet, magnetiserande luften i kyrkorummet. Det påverkar mig mycket starkt.

Det behöver inte finnas något tak i rummet. Jag känner lika starkt när jag sitter i gräset som utgör golvet i en kyrkoruin som till exempel den i Össebygarn. - Klicka på bilderna.

Ritualerna är också heliga för mig, trots att jag sällan deltar i dem. Skolavslutningarna i kyrkan, är väl inte direkt heliga, men jag blir oerhört störd när PK-folket ifrågasätter gamla traditioner, av hänsyn till folk som har sökt och fått skydd i vårt land. Det är ett exempel på kulturell enfald.

Den traditionella synen på Jesus från Nasaret, är inte helig för mig och jag tror inte på ett enda av de magiska trick som beskrivs i Bibeln.

Däremot tror jag på de budskap som tillskrivs Jesus när det gäller mellanmänskliga relationer. De är heliga!

De budskapen vill jag se som grundkriterier för att kalla sig kristen.

Underverken i Bibeln, ser jag som bondfångarkonst. När kristendomen blev statsreligion i Rom, blev Bibeln ett redskap för att fånga in massorna. I den tidsandan, var den religiösa makten det effektivaste medlet för att injaga obrottslig lojalitet hos folket. Staten gavs av Gud den obegränsade makten att döma allt och alla.

Vi kommer alla successivt närmare vår död och jag har redan fastställt ritualen för manifestationen av min hädanfärd, vilket är ganska märkligt, eftersom bara mitt livlösa skal kommer att vara med. Den ritualen är för de efterlevande, och borde vara deras angelägenhet helt och hållet.

Nu blir det ett par dagars intensivt familjeliv med julfirandet och de ritualerna är definitivt heliga.

lördag, december 22, 2007

Jul 2007

Övre bilden visar matbordet före invasionen av socker, sirap, kakao, vanilj, grädde och alla andra nödvändiga ingredienser för en lyckad jul.

Undre bilden visar resultatet av timmars strävan med barnbarnenGodisreservoaren i fågelperspektiv

Klapphögen som Bill och Bull, med avsmak tar avstånd från (de blir utan paket)


Klicka på bilderna så blir de tydligare.

Klicka på rubriken för att se äldre julinlägg.Knutby - ett religiöst haveri.


Religiös fanatism, är ett rött skynke för mig och jag föraktar de charlataner som mentalt förslavar människor som är tillräckligt naiva för att gå på lögnen om Guds speciella sändebud bland människorna.

Dessa bedragare finns i moskéer och i små pingstförsamlingar som har drabbats av narcissistiska lycksökare.

I Gränsta i Knutby håller ett stort gäng så kallade pastorer, alldeles för många unga människor isolerade i ett religiöst rus av utvaldhet.

De är utvalda att följa pastorsmupparnas ledare när hon innan mänsklighetens undergång, vigs som maka till Jesus Josefsson, snickarsonen från Nasaret, som snart ska hämta sin, sedan tidernas gryning, korade drottning Tirsa.

Klicka på rubriken och ta del av länkar till information om dödskulten på dödskullen i Gränsta - Knutby. Där finns det massor med dårpippipredikningar och andra hårda fakta om om gruppen som leds av en människa med denna omvärldsanalys. Lyssna noga på budskapen! Det handlar om riktiga amerikanska män, samt om lydnad och städning på order av högre makter.


Klicka på bilden och studera den ende potentat som kan känna sig nöjd med situationen. ( Tack LA för bilden)

Eva Westman, mor till två knutbysnärjda, berättar här om villkoren för en mor till Kristi Bruds slavar.
"Redan på skärtorsdag år 2004 varnade läkaren och psykoterapeuten Rigmor Robèrt, i en artikel i Expressen, för risken att medierna skulle falla för frestelsen att mystifiera en pastor som kallat sig Kristi brud. Hon varnade för försök att "göra bra tv" på människorna i Knutby. Det läkaren varnade för har nu hänt. Medierna har gjort den självlärda Åsa Waldau till kändispastor, som får uttala sig som expert och företrädare för kristna människor i teve och press."

"Människorna i Knutbygruppen säger att de är lyckliga. De skänker allt de har till församlingens många pastorer: sina pengar, sin fritid, sin karriär, sina liv, ja till och med sina barn som uppfostras i Knutbyandan. De flesta föräldrar som har barn i Knutby vågar inte längre framföra sin åsikt. Uttrycker man sin åsikt får man inte längre ha kontakt med barn och barnbarn. Det är straffet från Åsa Waldau, som då känner sig kränkt."

"Vill ni att era barnbarn ska växa upp i Åsa Waldaus värld? Åren går fort. Snart ska barnbarnen ha en utbildning. Ska inte heller de få normala liv eftersom deras föräldrar tror på Åsa Waldaus förkunnelse om att eftersom världens undergång är nära är det inte någon idé att skaffa sig en utbildning?"

Uppdatering - Sektmupparna går till motattack och försvarar bydrottningen.
Här kan du lyssna till hur sektföreståndaren Kom Wincent låter. Försök stå ut med att lyssna en kvart.
Här finns det flera prov på stolligheterna.

Uppdatering-2 - Nu vaknade Pingströrelsen äntligen!

"Församlingen i Knutby var tidigare intimt förknippad med Pingströrelsen. Men i dag har alla band kapats. Pingströrelsens föreståndare, pastor Sten Gunnar Hedin, anser att Åsa Waldau och församlingen i Knutby agerar tvärt emot det kristna budskapet."

"- Hon gömmer sig bakom påståendet att hon inte kan styra medlemmarna. Men i själva verket är det hennes undervisning som lett till den här isolationen. Hon predikar att medlemmarna måste skärma av sig från omvärlden för att inte bli "besmittade", säger han."

"Sten-Gunnar Hedin har träffat flera av församlingsmedlemmarna i Knutby. Han säger att de flesta möter honom med en väldig skepsis. Det finns en tydlig uppdelning mellan "vi och dom", berättar han. Liksom de anhöriga utanför församlingen blir han betraktad som en av "dom".

Uppdatering-3

Ärkebiskopen tar upp Knutby-dramatiken i Sveriges kristna råd.

Uppdatering-4

Tidningen Dagen som blir bättre och bättre sedan de fick ny chefredaktör, tar upp Pingströrelsens blödande och svårläkta varböld.

Uppdatering-5

Den uppenbart nervösa vice chefsåklagare Gunilla Strömblad, framträdde i TV4 och berättade med flackande blick och svag röst, att hon avslår begäran från advokat Althin om ny förundersökning. Hon vet säkert att fruarna åklagare som hade hand om fallet, gjorde ett slarvjobb, men vill knappast se detta avslöjat för allmänheten. Det faller ju tillbaka på henne.

"- Det gick ovanligt snabbt. Jag hade väntat mig att beslutet skulle ta längre tid, då åklagarmyndigheten fick ett rätt så omfattande material. Nu kom svaret i stort sett med vändande post, säger juristen Anton Strand vid Advokatfirman Althin."

Klassiskt mygel!

"– Det är ett omotiverat beslut. Men beslutet är taget av samma åklagarkammare som skötte förundersökningen."

Kliar du min rygg så kliar jag din.

Det som i morse började likt en besvärlig fläkt av ovälkommen publicitet för drottning Tirsa och hennes hattifnattar, har utvesklats till rena isstormen.

Uppdatering-6

Sten-Gunnar Hedins ord är mycket viktiga och jag hoppas att han inte släpper taget nu. Det handlar om nästan 100 unga människor och barn som kan få sina liv förstörda om de fortsättningsvis bedras av ett gäng andliga skojare.

torsdag, december 20, 2007

Islam - muslimer och matematik
Det var länge sedan jag skrev något om islam och muslimer och eftersom jag finns med på Expolistan över islamofober, tar jag mitt ansvar och lever upp till deras förväntningar.

Från SvD 21/12 - Hotet från islam.

"Vi har indikationer på att en terrorattack kanske planeras, säger premiärminister Guy Verfofstadt i en kommentar."

Vad säger borgmästare Freddy Thielemans i Bryssel nu? Han tillät propagandademonstrationer för islam och förbjöd demonstrationer mot islam.

Här kommer lite stolligheter från koranen.


I den av svenska muslimer godkända översättningen av koranen, finns följande häpnadsväckande matematiska påstående.

Kapitel 1: Nyckeln (Al-Fatehah)
1. I GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.*
2. Prisad vare GUD, Universums Herre.
3. Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.
4. Domedagens Härskare.
5. Endast Dig dyrkar vi. Endast Dig ber vi om hjälp.
6.Vägled oss på den rätta vägen;
7. Vägen som följs av de Du välsignat; ej på vägen av de som förtjänat vrede,ej heller av de som avviker.

*1:1 Koranens första vers representerar grunden på vilket ett övermänskligt 19-baserat matematiskt mirakel är byggt. Detta viktiga uttalande består av 19 Arabiska bokstäver, och varje ord i det förekommer i mångfalder av 19 i hela Koranen (se Appendix 1 & 29 för detaljerna).

*1:1-7 Sura 1 är Guds gåva till oss för att etablera kontakt med Honom genom de dagliga Kontaktbönerna. Detta faktum bestyrks av en revolutionerande lätt-att-förstå-men-omöjlig-att-imitera matematisk komposition, som utmanar de största matematikerna på jorden, och lämnar dem svarslösa; den är långt utöver mänsklig förmåga:

(1) Suranumret åtföljt av antalet verser, på rad, ger 1 1 2 3 4 5 6 7. Detta tal är en multipel av 19.
(2) Ersätter vi versnumren med antalet bokstäver i varje vers får vi 1 19 17 12 11 19 18 43. Detta tal är också en multipel av 19.
(3) Sätter vi in det totala gematriska värdet på varje vers, får vi 1 19 786 17 581 12 618 11 241 19 836 18 1072 43 6009. Detta tal är en multipel av 19.
(4) Numret ovan innefattar samtliga delar av Sura 1, och består av 38 siffror (19x2).
(5) Det är anmärkningsvärt, att detta 38-siffriga tal fortfarande är delbart med 19, när vi skriver dess komponenter baklänges som praktiserat av Araberna. Följaktligen är 6009 43 1072 18 836 19 241 11 618 12 581 17 786 19 1 också en multipel av 19.
(6) De matematiska presentationerna nämnda ovan, har del i åtskilliga extraordinära matematiska fenomen som bekräftar alla detaljer i de fem dagliga Kontakt Bönerna (Appendix 15).
(7) Många fler häpnadsväckande fenomen återges i Appendix Ett. På så sätt får läsaren från första början påtagliga bevis för att detta är Guds budskap till världen.

Jösses!

Från sura 9:

1. Häri utfärdas ett ultimatum från GUD och Hans budbärare till idoldyrkarna som ingår ett avtal med er.
*9:1 Avsaknaden av Basmalah från denna sura är inte bara ett stort tecken från den Allsmäktige Författaren av Koranen om att man manipulerat denna sura, det representerar också ett mäktigt mirakel i sig. Se detaljerna i Appendix 24 & 29.
2. Rör er därför fritt på jorden i fyra månader, och var medvetna om att ni inte kan fly från GUD, och att GUD förödmjukar de som inte tror.
3. En proklamation utfärdas häri från GUD och Hans budbärare till alla människor på den stora vallfärdsdagen, om att GUD förskjutit idoldyrkarna, vilket även Hans budbärare gjort. Därför vore det bättre för er om ni ångrade er. Men om ni vänder er bort, var då medvetna om att ni aldrig kan fly från GUD. Lova de som inte tror ett smärtsamt straff.
4. Om idoldyrkarna undertecknar ett fredsavtal med er och inte kränker det eller förenar sig med andra emot er, ska ni uppfylla ert avtal med dem tills det löper ut. GUD älskar de rättfärdiga.
5. När de Heliga Månaderna väl passerat (och de vägrar sluta fred), får ni döda idoldyrkarna när ni möter dem, straffa dem och motarbeta varje steg de tar. Om de ångrar sig och iakttager Kontaktbönerna (Salat) och ger den obligatoriska välgörenheten (Zakat), ska ni låta dem gå. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

Lysande sade Bill
Mörker sade Bull

Fredens och matematikens religion?
Knappast!

Sant är dock att det på 1400-talet tillämpades matematiska beräkningar inom muslimsk konst och arkitektur för att lösa avbildningsproblemet. Läs här.

Artikelcitat:
"- Vi vet inte hur mycket av matematiken bakom mönstren de islamska arkitekterna kände till. Men mönstren är inte skapade av tillfälligheter. De krävde mycket tankearbete. Jag hoppas att ett resultat av vårt arbete är att västerländska människor kommer att se på den islamska världen med vänligare ögon. I hundratals år låg de långt före oss inom matematik och vetenskap, det borde vi ta hänsyn till, avslutar han.
"

Jag personligen hoppas att västvärlden ska beakta vad som händer i länder där islam är den dominerande religionen.

Vad finns där av:

Mänskliga rättigheter
Demokrati
Yttrandefrihet
Tryckfrihet
Åsiktsfrihet
Religionsfrihet
Jämlikhet
Jämställdhet
Sist men inte minst; homosexuella relationers absoluta likställdhet med heterosexuella.

?

Från Fröken Sverige:

Putin - Årets person i välden


Vladimir Putin har av tidningen Time i USA, utvalts till att betraktas som årets person 2007.

Citat:
Vladimir Putin
His final year as Russia's President has been his most successful yet. At home, he secured his political future. Abroad, he expanded his outsize—if not always benign—influence on global affairs "


Klicka på rubriken och läs Time.

Tidigare i bloggen om Putin
här och här.

Uppdatering 21/12 << Klicka och se webb-tv

Uppdatering 21/12 << Klicka och lyssna
"Kritiserat Ryssland

Efter valet till Duman fick Ryssland kritik av Europarådet som menade att valet inte var demokratiskt. Europarådets Rene Van der Linden är på besök i Moskva för att diskutera valet till uman men också det kommande presidentvalet i mars. En av de han träffar är Konstantin Kosatjev, ordförande för Dumans utrikesutskott. Kosatjev tycker att kritiken är orättvis. Hör honom och därefter Anna Jonsson, rysslandsforskare vid Uppsala universitet."

Lyssna till den kloke Konstantin Kosatjev, ordförande för Dumans utrikesutskott, när han på god svenska, berättar om förutsättningarna för rättvisa val i en nation som på kort tid gått från kommunistisk planekonomi till rövarekonomi under Boris Jeltsin.

Det finns absolut ingen möjlighet att på kort tid vrida denna jättestat ftån kaos till ordna demokrati.

Först måste staten stabiliseras hela vägen från väster till öster. Fattigdomen måste bekämpas.

Hoten mot inre väpnade konflikter måste undanröjas.
Därefter kan demokratiarbetet fördjupas.

Sveriges Radio och Television - Public Service?


I dag hade Kjell-Albin Abrahamsson en krönika i P1-morgon. Två gånger sändes krönikan, som handlade om medieprogramledares ovana att ständigt avbryta inbjudna ämnesexperter så att de inte får möjlighet att svara på de frågor som ställs av programledarna.

Det intressanta var att dagens programledare, utan minsta tvekan är en av de två värsta syndarna i P1-morgon. Lasse Johansson och Camilla Kvartoft är de mest framträdande radiosabotörerna, men även övriga programledare bör ta till sig kritiken från Václav Havel i krönikan.

Samma bisarra arbetsmetod är förhärskande bland programledarna på Eftermiddagarnas Studio Ett.

Här finns samtliga medarbetare på P1-morgon.

Här finns Studio Etts medarbetare.

Jag har sänt ett påpekande till redaktionen på P1-morgon, men har lågt ställda förväntningar på resultat. De verkar vara oemottagliga för kritik.

Meddelandet till P1-morgon:

"Det var väldigt intressant att lyssna till Kjell-Albin Abrahamssons krönika i dag, eftersom den handlade om medieprogramledares brutala arbetsmetoder där de ständigt och aggressivt avbryter inbjudna ämnesexperter.
Det intressanta är att dagens programledare, Lasse Johansson, tillsammans med Camilla Kvartoft är de värsta syndarna i detta fall på SR. Jag hoppas innerligt att ni alla på P1-morgon, lyssnade till krönikan och tar till er budskapet. Ni håller på att förstöra ett viktigt nyhetsprogram."


De två helt hysteriska damerna i teveprogrammet "Argument", slår dock alla rekord i skjutjärnswannabee-branschen.

De studsar fram och åter på golvet, avbrytande allt och alla så att programmet blir totalt sönderhackat.

Att se på Argument, är som att se på en dålig dokusåpa där det gäller att vara mest bisarr.

Tidigare i bloggen om problemet här och här samt här.

onsdag, december 19, 2007

Världarnas krig


Klicka på rubriken och läs om "Världarnas krig", en bok skriven av HG Wells och uppläst i radio av Orson Wells.

Den uppläsningen tolkades av många amerikaner, som ett nyhetsreportage och orsakade panik.

I dag handlade morgonnyheterna i radion och tidningarna om stjärnornas krig med fantastiska detaljer om en dödsstråle. Vad nyhetsförmedlarna glömde att berätta, är att detta skedde för 1,4 MILJARDER år sedan då vår del av kosmos antagligen var samma sorts inferno.

"En "dödsstråle" från ett svart hål har gått till attack mot en närliggande galax, rapporterar amerikanska rymdforskare."

"En bild av striden i det galaktiska systemet 3C321 har byggts upp med hjälp av ett stort antal rymdteleskop och observatorier. Det handlar om två galaxer som tycks vara på väg att förenas, varpå störningar i magnetfältet uppenbarligen fått ett svart hål i den större galaxen att surna till. Från hålet sprutar nu en stråle av partiklar och magnetisk strålning."

Det sprutade kanske för 1,4 miljarder år sedan!

"Strålen började drabba galaxen för ungefär en miljon år sedan" förklarar amerikanska rymdstyrelsen Nasa i ett uttalande."

Kul Nasa! Lägg till 1,4 miljarder år!

Redan Einstein begrep att inget färdas snabbare än ljuset och det vi kan se på 1,4 miljarder ljusårs avstånd, hände för i,4 miljarder år sedan.

tisdag, december 18, 2007

NaturmorgonLasse, Jenny, Lisa och Anders

I dag fick jag ett brev från Sveriges Radios Växjöredaktion och Naturmorgon.

I brevet fanns ett trevligt kort från Anders Börjeson och,... Äntligen!

Det tygmärke som jag har suktat efter år efter år när jag har tävlat i programmets naturfråga.

Varje lördagmorgon väcks jag klockan sex av att favoritprogrammet Naturmorgon gör livet ljusare några timmar, även i den mörkaste vintermorgon.

För en tid sedan ersattes tygmärket av en mössa och jag funderade allvarligt på att sluta tävla, men nu är märket tillbaka och ett är mitt, MITT!

Klicka på bilderna och njut av tygmärket samt bilden av redaktionen.

Klicka på rubriken och studera mina favoritflygfän.

Lyssna på några av redaktionens kåserier.

Jenny Berntson Djurvall berättar om sin husspindel.

Lasse Willén berättar om otacksamma vinterfåglar.

Lisa Henkow berättar om ett liv utan rosor.

Anders Börjeson berättar om pilfinkar och regn.

måndag, december 17, 2007

Elbilar -Batterier


För mig som under många år har arbetat med elfordon av olika slag, är denna nyhet hoppingivande. Klicka på rubriken och se hur ett litium-jon-batteri är uppbyggt. Mera om det nya batteriet.

"Efter 3000 uppladdningscykler ska bara 10 procent av kapaciteten ha gått förlorad. Totalt ska batteriet klara 5000 uppladdningscykler, vilket innebär tio års livslängd om batteriet laddas en gång om dagen."

"Förklaringen till förbättringarna stavas nanomaterial. Ett tekniskt genombrott har gjort det möjligt att använda nanopartiklar för att absorbera och lagra stora mängder litiumjoner som annars skulle angripa och bryta ned batteriets elektrod."

De
batterier jag hade att hålla mig till, kunde laddas cirka 1000 gånger och var väldigt tunga.

Klicka på bilden och se hur jag försöker övertyga två ur Telias underhållspersonal, om att batteridrivet är bättre än gasoldrivet.

De tog till slut mina argument och köpte en stor mängd batteridrivna sopmaskiner till sina förråd.

Drivna med
blyackumulatorer hade maskinerna en drifttid på cirka fyra timmar. Med större batterier blev egenvikten så stor så att för mycket energi gick till att förflytta fordonet. Optimal laddningstid var åtta timmar.

Med de nya batterierna hade maskinen kunnat arbeta en hel dag och personalen hade sluppit kladdandet med svavelsyran som alltid var en risk eftersom högexplosiv vätgas bildades under laddning.

Blir priset rätt, kommer elbilarna att gå en ny vår till mötes.

Tyvärr var jag tjugo år för tidigt ute med min lansering av elfordon när jag samarbetade med holländska Spijkstaal. Först nu börjar mina idéer slå rot. Jag försökte sälja batteridrivna lastbilar för närdistribution, elbussar och små elpersonbilar för persontransporter inom industrier, flygplatser och stadskärnorna. Inför valet 1988 körde jag en av mina batteridrivna lastbilar med Karin Söder och ett gäng andra centerpartister på flaket i en ny form av torgtal.

söndag, december 16, 2007

Til alla som väntar på julen


Klicka på rubriken!

Till er som arbetar för en öppen kyrka.


Till er som arbetar för en öppen kyrka där alla är välkomna som besökare och funktionärer, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet och bibeltro; Klicka på rubriken!

Till alla er religiösa fundamentalister


Klicka på rubriken och sug i er!

lördag, december 15, 2007

Människan - Naturens fiende


Människans tid på jorden, är en parentes historiskt sett och det ser ut att bli en kort parentes.

Människan tros evolutionsmässigt, ha blivit en särart för cirka 160 000 år sedan.

Urcellen skapades antagligen för 4 000 000 000 år sedan. För cirka 40 000 000 år sedan uppstod de första små däggdjuren och för ungefär 2 000 000 år sedan, reste sig ett av dem och gick på bakbenen.

Med förmågan att tänka abstrakt har människan fångat in elden, uppfunnit krutet, lärt sig att manipulera livets byggstenar och bygga vapen som kan pulverisera alla mänskliga konstruktioner på några timmar.

Hittills har ett slags kallt krig, förhindrat kärnvapenkatastrofen, men nu när teknikutvecklingen och tillgången till vapenplutonium, har blivit handelsvaror, kommer troligtvis ett atombombsmoln snart att utvecklas över någon strategiskt väl vald plats i västvärlden och därefter kommer nog rätt många taktiska kärnvapen att riktas mot terroristgrupperna.

Detta leder antagligen inte till den slutliga katastrofen direkt, men som en effekt av konflikterna, kommer genteknikforskarna att utveckla DNA-styrda utrotningsmedel och med den teknikens kända avknoppningseffekter, kommer de hoppande generna att göra resten.

Oavsett om klimatförändringarna är en effekt av mänskliga misstag, eller naturens autonoma växlingar, blir resultatet samma.
Människor tvingas flytta från torkans och översvämningarnas länder och samlas på det norra halvklotet.

Då blir upphovsrättsliga konflikter oundvikliga och vårt mardrömsscenario blir verklighet.

Låt oss säga att det dröjer 100 år till innan vi är där och att så gott som alla biosystem kraschar då, så blir människans tid på jorden, en försumbar parentes och facit blir att människan inte har bidragit med något gott till planeten Jordens samlade livsformer.

Dystopi?

Varsågod och ge mig en annan framtidsbild.

torsdag, december 13, 2007

Vinterstorm i USA

Klicka på bilden som föreställer en saffranskrokus
Klicka på rubriken, rulla nedåt och läs mera om stormar.

Ska de förfärliga höststormarna i USA avlösas av isstormar vintertid?

I så fall kommer Den nya presidenten i världens mäktigaste nation, antagligen att ha en agenda där tokpresidenten i Iran, blir en nedprioriterad fiende.

Vi som älskar lussebullar, har dock anledning att göra nålsticksdockor föreställande president Ahmadinejad

Nallebjörnen Muhammed blir julklapp


Extremisters egna ord och handlingar är deras ideologis värsta fiende som vanligt.

När muslimmupparna i Sudan ville ha dödsstraff för en lärare som lät sina elever döpa en teddybjörn till Muhammed, väckte deras kränkningsretorik berättigat löje.

Den ideologi som inte tål att skämtas om, ska absolut aldrig tas på allvar.

Här skämtas det regelbundet om kristendomen utan att det blir upplopp och vansinniga bestraffningskrav. Tusentals karikatyrer utan att det demonstreras och ställs krav på begränsningar i yttrandefriheten.

Klicka på rubriken om du vill ha din egen muhammednalle!

Klicka här om du vill se vad en debattör på Sveriges största muslimforum, tycker om hela historien. Det understrukna är intressant. Vad gör en icke-muslim i ett muslimskt land, frågar debattören. Vad gör alla muslimer i icke-muslimska länder, blir motfrågan.

Behöver miljöskyddare eget skydd?


Miljöbloggaren rapporterar om höjd säkerhet under Balikonferensen för världens ledare.

Det är djupt tragiskt att de som samlas för att försöka finna lösningar på problemet med vår sargade planets miljöstörningar, ska behöva skyddas.

Enligt min ringa mening, borde till och med terroristerna respektera de få globala miljösamarbeten som kommer till stånd på den här nivån, men ondskans representanter godkänner inga gränser.

Mera om miljö här.

Klicka på rubriken och läs om Balikonferensen

Nyhetssvepet

Dagens riktigt goda nyhet från Ny Teknik.

"I forskningssamarbetet ingår havsbaserad vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft. Målet är att utveckla lönsamma och miljömässigt intressanta lösningar."


Nu blir väl Mååna glad, men hon glömmer att det är långt till nästa val samt att väljarstöd är färskavara. Hennes och kommunisternas valfläsk har hunnit börja lukta illa innan det är riksdagsval igen. Förhoppningsvis har Alliansens politik då nått fram till det fagert dukade bordet.


Annat kött som luktade illa var den butikspackade köttfärsen.
Den luktade brottsligt illa hos några ICA-handlare, men det är synd att medierna missar alla andra matvarukedjor som fuskat lika mycket.

Det är bra att fusket utreds, men trist att fyra blir
syndabockar för en stor fuskarkår.

Det goda med affären är att nu finns det färskt kött i butikerna en liten tid framåt.


Ett steg i taget, - är en gammal god regel och eftersom den här lösningen ser ut att tillfredsställa tillräckligt många för att lagen om jämlik samlevnadslagstiftning ska kunna skapas, blir det sista steget enklare att ta.

Citat:

"I går beslutade en oenig Kyrkostyrelse om ett remissvar på den statliga utredningen "Äktenskap för par med samma kön - vigselfrågor". Remissvaret går ut på att Svenska kyrkan ser äktenskap och partnerskap som likvärdiga samlevnadsformer, men att begreppet äktenskap bör förbehållas relationen mellan man och kvinna."

Mera om detta hos
Karin Långström Vinge.


Karl af Hällströms betraktelse över ett av mina favoritämnen; religiösa karikatyrer, gjorde mig glad igen; Jag är inte ensam om min syn på karikatyrer.


En bloggare som verkar ha tröttnat, är
Göran Koch Swahne, men läs det han har skrivit tidigare! Där finns det en kunskapsbank att avnjuta.


Knutbydramats rättsliga efterspel blev en parodi på juridiska processer. Åklagare, poliser och advokater tävlade i konsten att bete sig korkat. Nu rämnar ridån och sakta kommer delar av
sanningen fram,

Citat:

"– Det var den blonde vensken som ordnade revolvern. ”Billy Boy” är en nyckelperson som kan leda polisen till den blonde vapenleverantören som också lärde Sara att handskas med vapnet."

Det är antagligen polisens mardröm eftersom en utredning om detta kan leda till avslöjanden om allt vapenfiffel som har förekommit i Stockholms polishus.

Mera om detta
här.


Arbetslösa svenskar måste flytta dit där det finns arbeten och det är kanske rättvist, men på flyktingar ställs inte motsvarande arbetsmarknadspolitiska krav. Nu har äntligen migrationsminister Tobias Billström skådat mörkret och insett att detta måste rättas till, - men...

"Som TT tidigare har berättat vill regeringen se över lagen som tillåter asylsökande att själva välja var de bor. Detta för att finna nya sätt att locka asylsökande att välja bostadsorter med arbetet och bostäder. Billström har avvisat planer på tvingande regler."

Fortfarande ska arbetslösa svenskar tvingas utstå negativ särbehandling!


Jag är med på listan över 70 svenska islamofober, i tidningen Expo. (Tips från Fröken Sverige som också finns på listan)

Avgrundsvänsterns aktivister har en besynnerlig förkärlek för islam, trots att de säger sig vara för demokrati (islam är teokrati), Mänskliga rättigheter (föraktas i muslimska länder), Jämlikhet och jämställdhet (finns inte inom islam), Religionsfrihet (död åt den som lämnar slam), Åsiktsfrihet ( i islam?), Tryckfrihet ( i islam?), Yttrandefrihet (noll i islam), Könsneutrala äktenskap (inom islam? -dumskallar!) och slutligen religionsneutral utbildning (otänkbart i islam).

Vad är det ni vänstermuppar ser i islam, som är bra?


Klicka på rubriken och läs tidigare nyhetssvep.

onsdag, december 12, 2007

Vem kan lita på Kristi Brud?


Klicka på rubriken och läs om Knutby, den lilla uppsalakommundelen, som ligger mellan Uppsala och Rimbo. En helt normal kommundel om det inte vore för byn Gränsta, där en samling människor har samlats för att praktisera fanatisk kristendom med fyrenighetsteologi.

Dagens artikel i SvD.

Citat:

"Åsa Waldau, som själv kallat sig Kristi Brud i Knutbyförsamlingen, pekas ut som medbrottsling till mord. Det framgår av Helge Fossmos begäran att åklagare på nytt ska utreda händelserna i Knutby."

"Robert har analyserat de sms från Waldau som den mördade Alexandra Fossmo sparat i sin mobiltelefonen under tiden före mordet. Slutsatsen blir att Waldau deltog i kontroll av Alexandras känslor, beteende och tankar och att hon styrde henne genom förvirrande religiösa budskap."

Förvirrande var ordet sade Bill.
Från en förvirrad sade Bull.


Helge har en hemsida där han svarar på frågor.

Pastorerna i församlingen har satt Knutby på världskartan genom sina skruvade religiösa övningar och minst ett par egendomliga dödsfall.

Den som vill läsa utskrifter av prediknigar och föreläsningar som de har spelat in på cd, kan klicka
här.

Här finns teorier samlade och det står klart att poliserna, åklagarna och advokaterna som var inblandade i rättsprocessen efter mordet, knappast bör få chansen igen att arbeta med den här typen av brottsärenden.

Lyssna på överpastorskans föreläsning om amerikanska riktiga män, lydnad och städning
här.

Här pågår debatten om fallet dygnet runt sedan dag tre, den trettonde januari 2004.

Flera blogginlägg om Kristi Brud och sekten i Knutby här.

Två mycket mycket intressanta artiklar här och här.

Poliser, åklagare och advokater har många skumma detaljer att förklara.
Ville de inte att fallet skulle klaras upp?

Uppdatering 13/12

tisdag, december 11, 2007

Om att överge islam


De flesta muslimer jag har mött, hävdar med stark övertygelse att den muslim som vill överge islam, är fri att göra detta när han/hon vill.

Dessa muslimer är antingen okunniga om sin religion, eller lögnare.

Artiklar liknande
denna kan vi läsa gång på gång. Landets kvinnojourer och socialförvaltningar, kan dessutom berätta om muslimska flickor som måste gömmas för att inte bli mördade av sina bröder och fäder för att de har klätt sig oislamiskt.

Artikelcitat:

"Afghanen Abdul Rahman var en hårsmån från att avrättas efter att ha konverterat. Men han är inte den ende afghanen som vågar livet för sin kristna tro. I Västsverige kommer fem landsmän att döpas inom kort.

De är oroliga för sin säkerhet. När jag träffar fyra kristna afghaner i en kyrka i Västsverige är de noga med anonymiteten och de vill inte ens att platsen vi befinner oss på namnges. Sayyed, som levt som kristen i Sverige sedan slutet av 1990-talet, vet vilka risker som finns.-Jag har blivit attackerad flera gånger. De har ringt hem till min son och hotat att döda honom, men polisen har inte gjort någonting.

Även den yngre mannen, Khaled, blev intresserad av kristen tro redan i Afghanistan.-Om man jämför islam med kristendomen, så är kristendomen en kärleksreligion. Därför har jag valt att bli kristen, säger han.

De menar att det finns muslimska grupper i Sverige som inte drar sig för att hota och använda våld. De är också bekymrade över att Saudiarabien på olika sätt stödjer moskéer och muslimska grupper i Sverige, en påverkan som de menar leder åt helt fel håll.-Det samlas in pengar i Sverige till talibanerna, men svenska myndigheter har inte en aning om vad som sker, säger Khaled."


Om islams fundament

Ur koranen