fredag, juni 29, 2007

Polisen i Enköping


Klicka på rubriken och hälsa på hos Enköpingspolisen. Notera att det under "Nyheter" och "Hänt i Enköping", är helt tomt.

Klicka på bilden och läs ännu en klargörande artikel av Elin Pettersson.

I november förra året hade jag ett mycket märkligt möte med närpolisledningen i Enköping. I sin outsägliga godhet meddelade näpo-chefen att han hade anslagit 45 minuter till vårt samtal. Läs mera här. När näpo-chefen och biträdande näpo-chefen hade föreläst under 45 minuter om sin förträfflighet, ville de tacka för uppmärksamheten och ta farväl. Eftersom jag inte fått in många ord i den aviserade dialog som blev en monolog, ville jag ha svar på några av de frågor jag hade haft med mig till polisstationen. Under stor irritation försökte paret undvika att ge relevanta svar och efter tio minuters förlängning stod de upp och var beredda att lämna rummet.

I dag läste jag i Enköpingsposten (Sveriges bästa nyhetsförmedlare) att personalomsättningen är så hög hos näpo i Enköping så att utryckningspoliserna i fortsättningen, i stor utsträckning kommer att sändas från Uppsala.

De stora planer som näpochefen hade i november 2006. borde nu i halvtid ha tagit form kan man tycka, men av detta finns inte ett spår.

Eftersom jag har haft många goda kontakter med de operativa poliserna, har jag mina välgrundade aningar om orsakerna till personalomsättningen.

Mera om poliskontakterna vid "etiketter"

torsdag, juni 28, 2007

Sommar med JK


Klicka på rubriken och läs om radioprogrammet Sommar. Klicka på bilden så blir den tydligare.
-
I dag ska Justitiekanslern Göran Lambertz vara sommarpratare och det tänker jag inte missa. Summering kommer efteråt. Göran Lambertz är en av få politiker som jag har väldigt stor respekt för. Ja, jag kallar honom politiker eftersom han med oftast perfekt politisk fingerkänslighet, gör de rätta insatserna. Han är folkets advokat mot den yttersta makten. Besök JK här.
-
Göran Lambertz blir den första sommarpratare som jag kommer att lyssna till. Nästa blir Margareta Strömstedt den 15 juli och sedan är det slut på P1-Sommar för min del.
-
SvD om när Bodström försökte tysta JK
DN om samma episod.
-
Mera om JK här.
-
En halvtimme kvar av programmet och jag slår vad om att surkarten Bodström säger fula ord om JK.
-
Övriga sommarvärdar i Radion här
-
Programmet tog just slut och jag kan konstatera att Göran och jag har samma förebilder på olika områden. KG Hammar, Alf Henriksson med flera. Vi har definitivt inte samma musiksmak, men tack för ett minnesvärt sommarprogram Göran!

onsdag, juni 27, 2007

Språkhantering

Klicka på bilden så blir den tydligare

Den här boken är den första språkbehandlingsbok jag läst, som faktiskt är svår att pausa. Jag fick den i julklapp av döttrarna och har sparat den till en tråkig regnvädersdag.

I dag var det dags och nu känner jag att jag måste vila en stund från alla underfundiga språktips för att samla tankarna.

Som organiserad språkpolis, njuter jag speciellt av kapitlen om kommateringsteknik och särskrivning.

Bokens originaltitel "Eats shoots and leaves", visar på kommateringens litterära oumbärlighet.

En panda kommer in på en bar och beställer en smörgås, äter upp den, tar fram en revolver, skjuter två skott i luften och går sedan mot dörren. Den förvånade servitören frågar förstås efter anledningen till detta besynnerliga beteende. Pandan tar då fram en uselt kommaterad naturguide. "Jag är en panda", säger han, "slå upp mig." Servitören gör det och läser: "Panda. Large black-and-white bear-like animal, native to China. Eats, shoots and leaves."

"Äter, skjuter och går" i stället för "äter skott och löv". Tänk vad ett felplacerat komma kan betyda.

Exemplen på särskrivningar påminner om alla konstiga handtextade skyltar jag har sett utanför affärer och restauranger. Vi språkväktare blir lätt nervösa när vi tänker på att människorna som skriver dessa skyltar måste lära sig en massa viktiga förutsättningar för en hälsobefrämjande livsmedelshantering.

Om hebreiskan hade haft skiljetecken och vokaler för tvåtusen år sedan skulle miljarder arbetstimmar ha kunnat sparas in för alla bibeltolkare och en massa gamla män med mjäll på sina axlar hade kunnat vara ute i friska luften i stället för i mörka klosterbibliotek. Exegetik skulle ha varit en pseudovetenskap.

Klicka på rubriken och besök Språkrådet (före detta Svenska Språknämnden).

Köp boken!


Mera i bloggen här

Islamic Rage Boy.

Klicka på rubriken och läs om "Islamic Rage Boy".

Den här artikeln i DN (Slarvigt av mig - SvD naturligtvis!) visar att nyhets- och bildbyråerna använder samma muslimer vid beskrivandet av våldsmanifestationer på olika platser och olika tidpunkter. Eftersom det knappast är samma person som alltid går först i ledet när muslimer blir arga över västvärldens kränkningar, är det naturligtvis ett journalistiskt trick för att åskådliggöra religiösa galningar.

Ett simpelt trick som saknar betydelse.

Artikelcitat: "Kanske borde vi tala tystare om människorättsbrotten i Iran och Saudiarabien? Inte tjata så mycket om religiöst motiverad terrorism? Ta ner nivån på kritiken mot islamistiska rörelser? Ta hem trupperna från Afghanistan?"

"I själva verket slås man av tanken att nyhetsbyråerna aktivt söker upp samma extremistgäng varje gång dramaturgin kräver arga muslimer. Och att vi aldrig får veta vad de andra muslimerna tycker."

Vad i alla fall väldigt många av de andra muslimerna tycker, är väl ganska uppenbart efter alla protester från muslimska ledare över hela världen, varje gång vi i västvärlden gör något som kränker dem.

De länder som har utvecklat ett moraliskt och juridiskt ramverk, baserat på kristna värderingar, har under sekulariseringsprocessen antagit goda regler för mänskliga rättigheter, religionsfrihet, yttrande- och tryckfrihet, demokrati, jämlikhet och jämställdhet.

Den trista sanningen att de muslimska ledarna motarbetar liknande utvecklingsprocesser, är inget bra skäl att sopa problemen under mattan för att göra muslimerna så lugna och fredliga som de påstår sig vara.

Det är knappast "Islamic Rage Boy" som härjar på alla platser där arga muslimer manifesterar sina böjelser.

Det är på tiden att västvärlden sätter ned varenda tillgänglig fot och förklarar att nu är det mer än nog. Vill någon skämta om Muhammed, Jesus, Påven, Buddha, Oden & Tor eller andra religiösa gestalter, faller det under yttrande- och tryckfrihetsbestämmelserna.

Det som inte tål att skämtas om är inte värt att ta på allvar.

För att få respekt måste man förtjäna det!

Försöken att hota till sig respekt förtjänar endast förakt!

En eventuell god Gud använder sannolikt de goda,
men de onda använder definitivt för ofta Gud!

tisdag, juni 26, 2007

Nya religioner

Klicka på rubriken och läs om teosofi som grundades under andra halvan av 1800-talet av Helena Petrovna Blavatsky.

Teosofin handlar om helheten, livsprocesserna, medvetandets funktioner och vetenskapen om livet.

"Visdom är fullständig kunskap om inte bara oss själva utan också om den värld vi lever i. Visdom inbegripen kunskap om livets sanna mening, som inte finns i det avskilda självets eller sinnets krav och idéer utan i den natur som ligger bortom dessa. Något av denna natur kan blixtsnabbt ge sig tillkänna i ögonblick av godhet och skönhet, tyvärr alltför sällsynta ögonblick då tiden står still och en känsla av något Absolut erfares. Då upphör all längtan att nå bortom detta.
Teosofi är ett uttryck för en bakomliggande fullkomning mot vilken allt tycks ledas och mot vilken allt strävar i utvecklingsprocessen. Men teosofi är inte bara en sanning i vardande utan också, när den sanningen uppfattas, ett sätt att leva så att allt mer av denna sanning får komma till uttryck. Det blir för oss en väg till frigörelse från alla illusioner och misstag i riktning mot ett tillstånd, i vilket man inser sitt sanna förhållande till andra och handlar gentemot dem utifrån sin sanna natur."


Teosofiska samfundet.

Teosofisk ordbok.

Gamla religioner


Den äldsta religionen med stor utbredning Zoroastrianismen kallas felaktigt för Elds-Dyrkan, Mazdaism, Parsiism, Magism och Sol-Dyrkan.

Uppkallad efter den första Zarathustra eller Zoroaster.

Tretton Zoroasters är nämnda i Dabistan, en av deras heliga böcker.

“Zoroaster” är ett generiskt namn precis som “Kristus”. Den siste zoroastern levde förmodligen omkring 2000 f.v.t. Deras bibel kallas Zend-Avesta och är uppdelad i Vendidad, Yasna, Gathas, etc., den sista är den äldsta delen. Gathas skrevs på Zendspråket.

I historisk tid var Zoroastrianismen Baktriens och Persiens religion under många århundraden, tills det sistnämnda landet erövrades av muhammedanerna omkring 642 e. Kr. Många parser emigrerade då till Indien, och från denna tid förloras gradvis den ursprungliga betydelsen av deras skrifter. Idag finns omkring 90 000 av dem i Indien.

Zend-Avesta anger att Enhet är roten till alla ting; att denna Enhet manifesterar sig som en dualitet som kallas Ahura Mazda och Angra Mainyu (i moderna form Ormuzd och Ahriman), vilka symboliserar det goda och det onda, positivt och negativt, och andra motsatta principer i naturen. Dessa uppgår åter i Enheten vid slutet av manvantaran. Reinkarnation lärs ut liksom Människans Sju Principer.

Klicka på rubriken och läs om dagens zoroastrianism

Skumma religioner

Islam får man inte skämta om men hur är det med Scientologerna? Klicka på rubriken och ta del av massor med scientlogisatir. Bland annat det berömda South-Park-avsnittet. Det här blogginlägget skrevs 2007. Uppföljning 2011
-


Hemliga biblioteket.

-
Allt började med Xenu rymdkejsaren. Läs
här
.

Berättelsen om Xenu är starkt förkortad ur den så kallade Scientologibibeln som det blev ett himla liv om när den för några år sedan visades upp för allmänheten. Regeringen försökte hemligstämpla den men misslyckades
Mera om scientologerna här

-
Nyheterna från TT 18/6 1998

Scientologernas bibel får lämnas ut - regeringen får bakläxa. Scientologbibeln får lämnas ut enligt beslut i Regeringsrätten. Därmed underkänns regeringens beslut att den ska beläggas med sekretess. Regeringsrätten tog inte intryck av de amerikanska motargumenten Innehållet i scientologbibeln anses inte kunna störa Sveriges relationer till USA. Därför går offentlighetsprincipen i detta fall före sekretesslagen, slog Regeringsrätten fast på torsdagen. Turerna har varit många sedan scientologbibeln av en privatperson lämnades in till bland andra regering och riksdag och därmed blev den offentlig handling. Vitsen var att bibeln, som studeras på dyra kurser inom Scientologkyrkan, skulle bli gratis för alla att läsa. De heliga skrifterna har skrivits av kyrkans grundare L Ron Hubbard. Bärande tes är att utomjordingar lever i människan och hindrar hennes utveckling. Reaktion från USA När bibeln först blev offentlig handling satt upprörda sciento loger och turades om att läsa skriften, så att ingen obehörig skulle komma åt den. Amerikanska intressen reagerade och satte press på regeringen. USA ansåg att ett utlämnande innebar ett oskäligt inkränktande på scientologernas legitima intressen och stod i strid med Sveriges åtaganden i internationella avtal som Bernkonventionen och Tripsavtalet. Resultatet blev att regeringen tog fram hemligstämpeln. Motiveringen var att ett utlämnande av uppgifterna skulle störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser och på annat sätt skada landet. Justitieminister Laila Freivalds hänvisade till att det kan hävdas att Sverige bryter mot sina åtaganden enligt internationella avtal på upphovsrättsområdet. Innehåll måste kunna skada Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmän handling. Rätten kan begränsas om det stör Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation. Men det räcker inte, visar Regeringsrättens dom. Det konkreta innehållet i handlingen måste kunna skada landet. Om inte, går offentlighetsprincipen före. Regeringens beslut om sekretess har kritiserats och frågan anmäldes till konstitutionsutskottet, där en majoritet dock fann att regeringen gjort rätt. Vänsterpartiet och miljöpartiet var av annan mening. (TT)

Det hände mycket 1998. Bland annat skapades den rödgröna röran när Göran Persson värvade vänsterpartiet och Miljöpartiet till regeringsunderlaget. Redan på den tiden hade de ledande Socialdemokraterna en böjelse för skumma religioner.

Scientologin uppfanns av en medelmåttig Science-fiction-författare som hette Lafayette Ronald Hubbard (L Ron Hubbard).

The Fishman papers

Yttrandefrihet

Klicka på rubriken och läs om yttrandefriheten

Om jag ritar nidbilder av Jesus Kristus, Muhammed, Buddha, Dag Hammarskjöld, Moder Teresa eller någon annan hyllad person, får jag sannolikt kritik om jag publicerar dem, men bara i ett fall blir jag mordhotad.


När Jyllandsposten publicerade sina muhammedkarikatyrer blev världens muslimer skogstokiga och tecknarna mordhotades.
Fridens och fredens religion?


När Salman Rushdie adlades blev muslimerna skogstokiga igen.


Nu slaktar företrädarna för den så kallade fridens och fredens religion varandra i hundratal varje dag i Irak, Palestina, Sudan och Somalia.
Enligt min ringa mening verkar islam, i motsats till vad muslimerna påstår, mest inspirera till våld och förtryck.


Finns det ett enda land där islam dominerar och där mänskliga rättigheter, demokrati, religionsfrihet, yttrande- och tryckfrihet, jämlikhet och jämställdhet är sociala ledstjärnor?

En bra artikel här


"Den brittiska ambassadören i Iran fick ta emot en protest, och landets minister för europeiska frågor Ibrahim Rahimpour sade att beslutet "är ett tydligt exempel på kampen mot islam". Det är några officiella reaktioner. Det har även förekommit demonstrationer, främst i Pakistan, Iran, Malaysia och London."

Muslimerna kräver respekt. Är det för att de är så fredliga som de ska respekteras eller är det för att de annars blir skogstokiga?


En muslim är resande ambassadör för Amnesty International. Läs här vad han bland annat anser om talibaner och burka.

Fridens och fredens religion?

Hamas och Hitler

Klicka på rubriken och läs Lisbeth Lindeborgs artikel om Palestina.

Jag tar mig friheten att citera väl valda stycken. Palestinakrisen lämnar ingen oberörd på grund av det enorma lidande den civila befolkningen utsätts för. Situationen i området är mycket besvärlig och underlättas inte av att huvudparterna judar och palestinier är helt beroende av ekonomiska bidrag från omvärlden. Sverige ger årligen drygt 600 miljoner i bidrag till palestinas korrumperade politiker. EU-biståndet är på drygt 3,5 miljarder. Sammantaget går minst 4 miljarder kronor till 6,7 miljoner palestinier varje år. Antagligen har bara en liten del av desa pengar kommit medborgarna till godo. På grund av denna korruption vann det islamistiska Hamas det senaste valet.

Av någon märklig anledning har svenskar från tokvänstern alltid gullat med muslimer i allmänhet och islamistiska palestinier i synnerhet.

Islamister är motståndare till Mänskliga rättigheter, demokrati, religionsfrihet, yttrandefrihet, jämlikhet och jämställdhet. Vad har de gemensamt med den svenska tokvänstern? Vad tycker Mååna?

Ur artikeln som du kan läsa om du klickar på rubriken:

"Redan för 70 år sedan pågick inbördeskriget i Palestina. Då stod hårdföra islamister - anförda av stormuftin av Jerusalem - mot den fredsfrämjande Nashibiklanens sympatisörer." - (Innan Staten Israel bildades)

"Stormuftin al-Husseni hade för avsikt att "rensa" Mellanöstern från judar och grunda en islamisk stat i Palestina, i det hade han stöd av nazityskland. I dag är det Hamas som är al-Husseinis arvtagare medan Fatah - likt Nashashibiklanen - anses ha "svikit saken". Det skriver i dag statsvetaren och frilansskribenten Lisbeth Lindeborg."

"Exempelvis var det Hamas föregångare som omintetgjorde en fredlig lösning i Mellanöstern redan för 70 år sedan. Ty hade den brittiska Peel-kommissionens förslag om en tvåstatslösning blivit realitet sommaren 1937 är det troligt att sexdagars-kriget för 40 år sedan aldrig ägt rum."

"Men det torpederades av den lika inflytelserika al-Husseini-klanen som leddes av stormuftin av Jerusalem – Mohammed Amin al-Husseini.Dennes avsikt var att "rensa" Mellanöstern från judar och grunda en islamistisk stat i Palestina med religionen och sharia i högsätet. Stödd av det i Egypten allt mäktigare islamistiska Muslimska brödraskapet och av den tyska naziregimen kunde al-Husseini lägga makt bakom orden eftersom de var alla ute i samma ärende – utrotandet av judarna globalt."

"Vad man glömmer att nämna är att al-Husseini inte hade kunnat hålla oroligheterna vid liv utan ekonomiskt och militärtekniskt stöd från Nazityskland."

"I dag är Hamas som grundades 1987 al-Husseinis arvtagare medan Fatah – likt Nashashibiklanen – anses ha "svikit saken". I ett läge då islamismen ännu är på tillväxt firas maktövertagandet i Gaza-remsan i islamismens högborgar på olika håll i världen."

"Hamas är arvtagare till Hitlers arabiska vänner."

Palestinafakta

måndag, juni 25, 2007

Batterier och Kyrkan


Om en stund ska jag åka till Biltema i Västerås för att köpa ett nytt batteri till min Burgman (klicka på bilden).
Allt började med att jag i går skulle göra en lunchutflykt med chokladtermos och skinkmackor i ryggsäcken. Burgman och jag kom bara någon kilometer innan hastighetsmätaren började fladdra och motorn hostade ansträngt med förfärliga avgassmällar. Delvis rullande 200 kg tvåhjuling för hand och fot, delvis nyttjande korta utförsbackar, kom jag hem och konstaterade att batteriet var totalt utslaget. Kortslutet. Som tur är har jag mani på att aldrig vara utan batterier till allt som kräver batteri. Nytt batteri monterades in i Burgman och färden återupptogs, men nu kom jag bara ett par hundra meter innan historien upprepade sig. Rullade hem igen och konstaterade att jag hade slut på Burgmanbatterier. Det senaste hade legat för länge oanvänt och dött av ålder. Till sist kom jag på att jag hade ett nödstartaggregat till bilen. Det ser ut som en portfölj och innehåller ett kompakt högeffektivt batteri och en massa elektronik. Väskan och elektroniken skrotades, men batteriet som var för stort för Burgmans batteriutrymme, monterades in under förarstolen och provisoriska grova kablar drogs till batteriplatsen. Nu gick Burgman perfekt, men det var för sent för en lunchutflykt då klockan hade hunnit bli halv sex.
Nu åker jag alltså till Biltema i Västerås för att köpa ett par nya batterier. Jag köper alltid två av bra saker ifall den ena skulle gå sönder.
På hemvägen ska jag passera Västerås Domkyrka och ta några bilder. Eventuellt tittar jag in en stund och laddar mina egna batterier.
Klicka på rubriken och läs om trestjärniga kyrkor.
-
Uppdatering 26/5 - Det blev inget kyrkobesök i går. Två försök att åka till Västerås, fick avbrytas på grund av regnväder halvvägs. Sent på eftermiddagen bar det av igen och regnet höll sig på avstånd. Burgman fick sina batterier, men på grund av ett förfärligt oväder närmande sig från väster, blev det bråttom hem. Strax efter att jag lämnade Bäckby skedde denna otäcka olycka.
-
Uppdatering 11/7 - Burgman fick alltså sina batterier som höll tre dagar. Huvudbatteriet självurladdade därefter över natten och min fina elektroniska batteriladdare blev het när batteriet laddades. Nödbatteriet fick inre kortslutning första gången jag använde det för att starta när huvudbatteriet var urladdat.
-
På Biltema konstaterades att jag hade fått fel huvudbatteri. Det var inte avsett för liggande montering. Därav haveriet. Nödbatteriet byttes mot en modell kraftigare.
-
Efter en tid havererade det nya batteriet och det jag fick som garantiutbyte, höll bara några veckor. Biltema konstaterade att det var kortslutning i batterierna.

Nu blev det personligt och chefen för Biltema i Västerås kom hem till mig samma dag som jag ringde efter den senaste promenaden med en strömlös Burgman. Hon hade med sig ett batteri som nog biskopen i Västerås hade drivit demonerna ur, för det fungerar perfekt.

lördag, juni 23, 2007

Bilder

Klicka på rubriken och skriv in "snögubbe"
om du vill se en massa bilder på snögubbar.
Klicka på nedanstående bilder om du
vill se lite ur mitt bildarkiv.
=
En decembereftermiddag

Samma måne i närbild som den borde
ha sett ut med så långt kvar till sommaren.
Så här såg den ut.

Att få se Månen Mars och Jupiter på rad är ovanligt

Jag har hundratals molnbilder

Molnskapare
Valborgseldar finns det också gott om


Liksom fyrverkeribilderVatten som strilar
Vatten som rinner bort
Fruset vatten
Ägg från yttre rymden

fredag, juni 22, 2007

Midsommarafton 2007

Klicka på rubriken och läs om midsommaraftonen.
Klicka på bilderna så blir de tydligare.
Matjessill och färskpotatis blir stående
meny några dagar nu. Det finns massor med
nya spännande kryddningar
I dag på midsommaraftonen mognade den första
tomaten på den längsta tomatplantan mot spaljén.
Den plantan ska få växa fritt runt ställningen.

Efter husväggen i söderläge växer tomaterna bra,
men de trivs också i krukorna.Prästkragar och rosor i skön harmoni
passar bra som midsommarhälsning.

Midsommar 2006
här

torsdag, juni 21, 2007

Hederskultur borde kallas skamkultur


Allt i bloggen om grottmänniskokulturen

Klicka på rubriken och läs om skamkultur eller så kallad hederskultur.

Klicka här och läs mera om dagens situation i Sverige.

"Kickis Åhré Älgamo har tillsammans med Stockholms socialborgarråd, moderaten Ulf Kristersson, ställt sig bakom kravet på en ny lag mot hedersvåld."

"Bland annat ska man förbjuda att föräldrar väljer bort till exempel sexuell undervisning i skolan."

"Förutom kravet på fullständig skolplikt vill de också förbjuda arrangerade äktenskap, där brudparets föräldrar väljer partner åt barnen."

"– När man jobbar då ute på fältet så är det oftast hedersrelaterat förtryck och föräldrarna som är de stora förövarna. Vad jag vet så är det inget brottsoffer som vill tala med sin egen förövare eller liknande. Man är ju livrädd att det här ska komma fram."

"Majoriteten är ju tyvärr rädda för att kallas rasister genom att ta upp en fråga som handlar om en grupp som kommer från ett annat land, Men jag tycker att det omvänd rasism om man blundar för ett förtryck som pågår framför ögonen på sig. Om man hör och ser ett förtryck, en misshandel på grund av hedersrelaterat våld då man inte tar upp eller diskuterar det, säger Sara Mohammed."

När jag hörde detta på radion trodde jag inte att jag hört rätt, men märkligt nog tillåter vi att invandrargrupper i Sverige ställer sig utanför lagen och tillämpar sina primitiva familjekulturregler.

Här är en skrämmande artikel.
Här är en till.
Mera elände här - här och här.

Kamali var Mona Sahlins expert på etnisk diskriminering och anser här att hederskultur inte existerar i Sverige.

"- Vad har det med kultur att göra - att gifta bort sina barn? undrar Masoud Kamali."

"Det är en myt som vittnar om djupa fördomar, kanske rasism. Att påstå att någon speciell hederskultur existerar. Det är gammalmodiga och förlegade teorier som framstående forskare i både USA och England tar avstånd ifrån, enligt Masoud Kamali."

Beklagligtvis struntade den gamla regeringen i problemet med att flickor kränks av sina egna familjer i Sverige. Hoppet för dessa flickor står nu till att den nya regeringen med sin väl insatta integrationsminister Nyamko Sabuni ska rätta till allvarliga missförhållanden och se till att invandrarflickorna får de rättigheter. som regleras i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter.

Uppdatering DN 22/6 SvD
"Hedersförtryck mot unga flickor är betydligt mer utbrett än vad som är allmänt känt. Det hävdar forskaren och universitetslektorn Astrid Schlytter, som uppmärksammade problemet i samband med åttaårsdagen av mordet på Pela Atroshi som mördades därför att hon inte ville underkasta sig familjens krav på hur hon skulle leva sitt liv.

Mera här.

Paraplyprojektet 17/6-07

Koranen

004.015 YUSUFALI: If any of your women are guilty of lewdness, Take the evidence of four (Reliable) witnesses from amongst you against them; and if they testify, confine them to houses until death do claim them, or Allah ordain for them some (other) way. PICKTHAL: As for those of your women who are guilty of lewdness, call to witness four of you against them. And if they testify (to the truth of the allegation) then confine them to the houses until death take them or (until) Allah appoint for them a way (through new legislation). SHAKIR: And as for those who are guilty of an indecency from among your women, call to witnesses against them four (witnesses) from among you; then if they bear witness confine them to the houses until death takes them away or Allah opens some way for them."

004.034 YUSUFALI: Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more (strength) than the other, and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband's) absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) beat them (lightly); but if they return to obedience, seek not against them Means (of annoyance): For Allah is Most High, great (above you all). PICKTHAL: Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property (for the support of women). So good women are the obedient, guarding in secret that which Allah hath guarded. As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them. Then if they obey you, seek not a way against them. Lo! Allah is ever High, Exalted, Great. SHAKIR: Men are the maintainers of women because Allah has made some of them to excel others and because they spend out of their property; the good women are therefore obedient, guarding the unseen as Allah has guarded; and (as to) those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and beat them; then if they obey you, do not seek a way against them; surely Allah is High, Great.

Diskussion

Usama bin Laden premieras.

När den engelska drottningen adlar författaren Salman Rushdie, ger muslimernas skriftlärda terroristledaren Usama bin Ladin en utmärkelse som kompensation.

Tänk så olika värderingar det finns.

Klicka på rubriken och läs om Usama bin Ladin.

Klicka här och läs om hans utmärkelse.

Klicka här samt här och läs om hur fredens religions företrädare reagerade på Rushdies utmärkelse

Uppdatering 22/6
"En medlem av det pakistanska regeringspartiet sade samtidigt att han är beredd att själv döda Rushdie om han skulle råka möta honom."

Fredens religion?
När vi hyllar författare hyllar de terrorister.

onsdag, juni 20, 2007

Polisuniformerna

Klicka på rubriken och hälsa på hos Polisen.

En utredare föreslår att polisen ska uniformeras mjukare för att ge just ett mjukare intryck. 1500 poliser har skrivit på en protestlista enligt SvD.
"Så lite vapen som möjligt, så nertonad uniformering som möjligt"

Jag hoppas att flera poliser skriver på protestlistan och att utredningen förpassas till avdelningen avslagna förslag.

Jag har förmånen att ha fått lära känna väldigt många poliser. Oftast har det haft samband med att jag och poliserna har haft gemensamma intressen, men några gånger har poliser ansett att jag ska hålla mig till rådande hastighetsbegränsningar, vilket jag har svårt för.

Alla poliser som jag har träffat, har oavsett omständigheterna, uppträtt oklanderligt och berömvärt. Det har varit kunniga proffs som på ett effektivt sätt har strävat efter att lösa ett problem, med för alla inblandade parter bästa möjliga resultat.

En strikt och väldigt tydlig uniform ger snabb information till oss, om att här kommer lagens representant. Det har oerhört stort informationsvärde för vittnen, drabbade och gärningsmän när ett brott har begåtts.

Lättillgänglig och effektiv beväpning är av största vikt när gärningsmännen attackerar polisen vilket blir vanligare och vanligare.

Om den strikta uniformen väcker aggressioner hos vissa element, ser jag ingen anledning att därför modifiera utrustningen så att den blir mjukare.

Tvärtom är det ett tydligt tecken på att det krävs skarpare markeringar mot stenkastande huliganer och fyllesvin som angriper lagens väktare för att de känner sig provocerade av deras uniformer.

Uppdatering Det är inte polisen som ska avväpnas!

Uppdatering 21/5 Hur har gärningsmannen fått tag i vapnet?

Uppdatering En psykiskt labil person som är i konflikt med de rättsvårdande myndigheterna, ska inte ha tillgång till vapen!

Uppdatering Om människor med de i artikeln beskrivna problemen har vapenlicens är det ett allvarligt problem som måste åtgärdas. Om det var ett illegalt vapen är det en bekräftelse på våra vapenlagars otakt med verkligheten.

Beslagtagna vapen ska inte hamna i fel händer genom slarv och korruption.

Uppdatering "- Vi har sett en lång rad dåd utförda av psykiskt sjuka personer och vi får konstatera att vi lyckas inget bra med det här, säger Göran Hägglund, som i förra veckan presenterade en satsning på psykiatrin för innevarande och nästa år."

måndag, juni 18, 2007

Fula flygplan

Klicka på rubriken och läs om flygplan som inte konstruerats med linjeskönhet som främsta attribut. Klicka på bilderna och skåda flygfartygen med funktion före skönhet.

Lockheed c-130 Hercules eller TP84 som vi kallar det i Sverige. Inget annat flygplan har tillverkats i stort sett oförändrat så länge som detta legendariska luftens fraktfartyg. Nu ska det ersättas och frågan är om det blir av ett flygplan med fisknamn. Guppy eller Beluga. Hur som helst så är de fulare än Hercules.

Airbus A300 ST BelugaBoeing 377 Super Guppy
Mera om fraktflyg
Klicka på "Flyg" vid etiketter och skåda andra luftfartyg.
Det blir förresten vare sig en Guppy eller en Beluga som ersätter Hercules på grund av lastningsteknik och oförmåga till start och landning på råa ytor.

Nyhetssvepet

Denna gråtrista måndag blir det en tur bland dagstidningarnas nyheter. Jag har sökt speciellt efter nyheter om religiösa fundamentalister.

Muslimerna spränger varandras heliga byggnader och bygger upp dem igen.
Terroristdomar avkunnade i Storbritannien.
Islamistdagis i Köpenhamn avslöjat.
Muslimer ogillar att islamkritiker adlas i Storbritannien.
Mera om detta här.
Om kvinnor i islam här.
Islamister hotar attackera Europa.
"I Sverige skräms kritiker av islam till tystnad"
Muslimer rasar mot Rushdies sir-titel.

Citat: "Ministern för religiösa frågor gick längre, och hävdade att adelstiteln rättfärdigar självmordsdåd.- Om någon spränger sig själv så är det rättfärdigat, såvida inte Storbritanniens regering ber om ursäkt och drar tillbaka sir-titeln, sade Mohammed Ijaz ul-Haq inför parlamentet."

Det var svårt att hitta nyheter om idioter som härjar i kristendomens namn.

Sökning på "kristendomen" i SvD gav följande besked
Sökning på "islam ledde till detta
Söker man på "kristna" dyker detta upp.
Sökord "muslimer" gav detta

Muslimer brukar påstå att islam är fredens och fridens religion. De läser kanske inte Svenska Dagbladet.

Dagens Eko om:
Kristendomen
Islam
Kristna
Muslimer

De kanske inte lyssnar på radion heller.

Tanke- och religionsfrihet

"Varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor. Dessa rättigheter återfinns även i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och Europakonventionen."


här illa går det i Algeriet och i många andra länder som domineras av islam, om man vill konvertera till en annan religion. Det var länge sedan någon straffades i Europa för att ha konverterat från kristendomen. I Malaysia blir det också problem. I Somalia, Iran, Indonesien, Egypten och de flesta andra muslimska länder kan det vara mycket farligt att överge islam.

Uppdatering 20/6

Uppdatering 21/6

Paraplyprojektet

Muhammedkarikatyrerna


Klicka på rubriken och läs om de abrahamitiska religionerna.

Sist men inte minst

lördag, juni 16, 2007

Ännu en härlig sommarlördag

I dag njöt döttrarna och jag av grillad lax med dillstuvad potatis Flugorna njöt också av matresterna
En fluga var vegetarian

Efter maten blev det vilostund under ett äppelträd

Hemma på altanen har snurrfåtöljerna
från Nisse äntligen installerats

Klicka på bilderna så blir de tydligare
Klicka på rubriken och besök SMHI
=

Uppdatering 17/6
Per Westbergs bidrag till flugvetenskapen
Mera om flugor från NE
Om mitt favoritflygfä som antagligen
tillämpar samma taklandningsteknik